Pressmeddelande

Webbmissionärer är kallade

Områdespresidentskapet vill ha ett par i varje land, Danmark har det och nu har vi i Sverige det - ett webbmissionärspar!

Av Ann-Cathrine Hindborg

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.