Pressmeddelande

Warren Jeffs

Pressmeddelande
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
__________________________________________________________________________________________________
Informationstjänsten i Sverige, området Centrala Europa
Kontaktperson: Per Nilsson
Tel. +46-(0)708831183
30 september 2006
media@jesukristikyrka.se
__________________________________________________________________________________________________

Arrestering av Warren Jeffs, ledare för polygam grupp
Många nyhetskanaler har rapporterat arresteringen nyligen av Warren Jeffs, ledare för en polygam grupp, som funnits på FBI:s lista över efterlysta.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som också kallas mormonkyrkan, har varit tacksam för att större nyhetskanaler som CNN än så länge har skilt på kyrkan och Jeffs grupp. I sitt reportage förklarade CNN att de två grupperna över huvud taget inte har något med varandra att göra.

Warren Jeffs är inte mormon
Warren Jeffs är inte medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och har aldrig varit det.

Mormoner utövar inte månggifte
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga avskaffade månggifte 1890.

År 1998 sade president Gordon B Hinckley: "Jag vill med bestämdhet framhålla att denna kyrka inte på något sätt har samröre med dem som praktiserar månggifte. De är inte medlemmar i denna kyrka. Större delen av dem har aldrig varit medlemmar. De gör sig skyldiga till överträdelse av de lagar som styr samhället ...

Om någon av våra medlemmar befinns skyldiga till att utöva månggifte blir de uteslutna, det allvarligaste straff som kyrkan kan utmäta. De som ägnar sig åt sådant överträder inte bara den världsliga lagen utan också lagen i denna kyrka."

Det finns inga "mormonfundamentalister" eller "mormonsekter"
Ordet "mormon" är en vanlig benämning på medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Det finns inga "mormonfundamentalister" eller "mormonsekter". Ett korrekt uttryck för att beskriva dessa polygama grupper är "polygama sekter" Att använda ordet "mormon" är missvisande och felaktigt.

I Associated Press Stylebook står det: "Begreppet mormon kan inte med rätthet tillämpas på de andra ... kyrkor som uppstod efter utbrytningen efter [Joseph] Smiths död."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.