Pressmeddelande

Virtuella kyrkohistoriska rundturer stärker troende globalt

Inhemska översättare ökar möjligheterna att besöka avlägsna platser

Virtuella kyrkohistoriska rundturer gör ”historia levande”, sa Sybille Ravn-Winch. Tidigare i år blev hon ombedd att översätta en direktsänd rundtur av den heliga lunden från engelska till tyska för andra medlemmar i församlingen hon tillhör i Tyskland. Samtidigt som de flesta historiska platserna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga erbjuder virtuella rundturer på engelska och några andra språk har inhemska översättare öppnat möjligheter för kyrkans medlemmar och vänner över hela världen som annars inte skulle kunna besöka kyrkans historiska platser personligen.

Den heliga lunden finns i Palmyra i staten New York i USA. Den här platsen är betydelsefull för sista dagars heliga eftersom det var där Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus visade sig för Joseph Smith den yngre år 1820 och inledde återställelsen av Jesu Kristi kyrka till världen.

Virtual Tours Church Sites 01
Virtual Tours Church Sites 01
Den heliga lunden finns i norra New York.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Snön låg fortfarande kvar på marken när turguiderna gick längs stigarna och gav oss en känsla för omgivningarna som om vi var där”, säger Sybille. ”Promenaden från huset till den heliga lunden var ganska lång och ger en bättre förståelse för den ansträngning som krävdes av Joseph Smith för att hitta en avskild plats att be på.”

Pandemin var katalysatorn för kyrkans historiska platser att börja erbjuda virtuella rundturer. Allteftersom personer över hela världen blev mer bekväma med internetbaserade mötesplattformar gjordes stora ansträngningar för att varje rundtur skulle bli en meningsfull upplevelse. Guider på plats leder rundturerna så att tolkar kan översätta några meningar i taget. Uppdateringar av telefoner, kameror och teknik gjordes för att förbättra den virtuella upplevelsen. Dessutom finns det ofta tid att besvara frågor från deltagare för att göra rundturen mer personlig.

”Vi insåg genast behovet av att hjälpa våra missionärer uppfylla sitt syfte”, säger Brad Allen, president för mormonbataljonens minnesplats. ”Det var spännande för oss att se dem återge mormonbataljonens historia och vad den innebar för Förenta Staternas och kyrkans utbredning med en världsomfattande publik.”

Den 14 mars 2020 stängdes minnesplatsen för mormonbataljonen i San Diego för rundturer på plats. Under de följande 14 månaderna gav missionärerna nästan 3 800 virtuell rundturer till omkring 40 000 gäster från 70 länder världen över, varav 22 från Europa.

Virtual Tours Church Sites 02
Virtual Tours Church Sites 02
Mormonbataljonen i San Diego2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Många av medlemmarna i mormonbataljonen var europeiska sista dagars heliga”, säger Brad Allen, president för mormonbataljonens minnesplats. ”De var kyrkans pionjärer, trofasta och hängivna – som gjorde uppoffringar för att bygga Sion.”

Nästa virtuella rundtur som Sybille skulle vilja ta är historiska Nauvoo som ligger i västra Illinois i USA. Nauvoo är ett samhälle som byggdes av tidiga sista dagars heliga vid Mississippiflodens strand, och var kyrkans huvudsäte från 1839 till 1846.

Syster Marilyn Berg Rizley tjänar tillsammans med sin make president Stephen Rizley som har tillsyn över historiska Nauvoo – en av kyrkans historiska platser. Hon säger att rundturer på plats och virtuella rundturer är ett meningsfullt tillägg i år för kyrkans medlemmar som varje vecka studerar Läran och förbunden och kyrkans tidiga historia enligt studiekursmaterialet Kom och följ mig.

Virtual Tours Church Sites 03
Virtual Tours Church Sites 03
Historiska Nauvoo2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Vi älskar att få kontakt med medlemmar över hela världen och berätta om kyrkans rika historia här i Nauvoo”, säger syster Rizley. ”De här platserna bevarades och återställdes för att stärka våra medlemmars tro. De är levande testamenten för dem som offrade så mycket för att etablera kyrkan. Vi kan alla hämta styrka från deras hjältemod och göra svåra saker också.”

Hon ger några tips för hur man bokar en virtuell kyrkohistorisk rundtur med en inhemsk översättare. 1) Hitta någon som talar engelska som registrerar sig med gruppen. 2) När rundturen börjar låter du missionärerna veta i chatten att en översättare kommer att användas och de kommer att göra översättaren till medvärd för att möjliggöra mikrofonåtkomst. 3) Kontrollera att rundturen är schemalagd i rätt tidszon för ditt land. Många gånger kan rundturer hållas vid andra klockslag för virtuella deltagare runt om i världen.

President Allen säger att deltagare på virtuella rundturer ”kan förvänta sig att bli stärkta i sin kärlek till evangeliet och få uppskattning för vad de tidiga sista dagars heliga gjorde för att bana vägen för oss i dag.”

”De här rundturerna bidrar till att vår historia blir mer verklig och trovärdig, både för medlemmar som är nya och medlemmar som varit med länge”, säger Sybille. ”Det är ett fint exempel för oss alla på hur tro byggs upp.”

Kyrkans historiska platser fortsätter att erbjuda virtuella rundturer för enskilda, familjer och grupper även när guidade turer på plats återinförs. Rundturerna kan bokas på följande platser: Joseph Smiths födelseplats, den heliga lunden, kullen Cumorah, platsen där Mormons bok publicerades, platsen för prästadömets återställelse, familjen Whitmers gård, historiska Kirtland, besökscentret i Independence, fängelset i Liberty, Tabernaklet i S:t Geroge, Mormon Battalion Center i San Diego och Mormon Trail Center i Winter Quarters. Rundturer kan nu bokas på en och samma plats på kyrkans webbplats – https://www.churchofjesuschrist.org/learn/historic-sites/virtual-tours-by-location?lang=eng

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.