Pressmeddelande

Vi firar europeiska språkdagen: Sista dagars heliga missionärer hjälper till att skapa enighet i en värld av olikheter

I hela Europa pratar unga kvinnor och unga män språk som de aldrig hade trott att de skulle eller kunde lära sig. Missionärer i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga kommer till Europa från hela världen och fördjupar sig i de länder och de samhällen där de tjänar. När de gör det utvecklar de en passion för och en kärlek till folket och kulturen.

Isaac Turner är ett bra föredöme när det gäller att lära sig nya språk för att tjäna människor som har en bakgrund och erfarenheter som skiljer sig åt från hans egna. Isaac återvände nyligen till sitt familjehem i Chorley i England efter att ha verkat som missionär i 25 månader i Grekland. Under tiden där lärde han sig att prata grekiska, albanska, makedonska och grekiskt teckenspråk.

Day of Languages 01Download Photo

Isaac säger: ”Den största motivationen för mig att lära mig ett nytt språk var kärleken till folket. Jag älskade folket och kulturen så mycket, och jag ville få vänner och lära känna dem. Och att lära mig språket var naturligtvis en stor del jag behövde fokusera på för att kunna lära mig kulturen bättre och verkligen lära känna folket omkring mig. Folket vi arbetade med var förvånade och imponerade över att vi arbetade så flitigt på att lära oss deras språk.”

Enligt Isaac är några av de varaktiga förmånerna med att lära sig språk att han kan uppehålla relationerna han skapat i Grekland, Albanien och Makedonien, och att han kan uppskatta de roliga, kulturella nyanserna i språken. I Grekland säger man till exempel ”det regnar stolsben” i stället för ”det regnar katter och hundar” som ofta används i Storbritannien.

Syster Edina Spisák är från Ungern och har verkat i Ungern/Rumänien-missionen i sex månader. Hon har ungerska som modersmål och har fått undervisning i engelska i många år.

När Edina var barn rekommenderades det inte att hon skulle gå i vanliga skolor på grund av hennes inlärningssvårigheter. Senare fick hon diagnosen dyslexi och har arbetat mycket flitigt, inte bara för att klara modersmålet utan också för att lära sig engelska. Hennes mission har satt henne i situationer där hon måste prata engelska med sina missionärskamrater och med familjerna de undervisar. Hon undervisar också i engelska som andra språk.

Day of Languages 02Download Photo

Hon har blivit bra på att hitta styrkor som hjälper henne kompensera för några av sina inlärningssvårigheter. Edina Spisák är särskilt bra på grammatiska principer. Hon säger: ”Att lära sig språk är som att lära sig matte. Jag älskar att hitta grammatiska mönster och regler för att lösa ett problem. Vi har tre ungerska tempus, men det finns tolv i engelska.”

Syster Spisák har aktivt sökt efter möjligheter att använda sina med möda förvärvade språkkunskaper för att tjäna andra genom att översätta kyrkans gudstjänster för dem som inte har ungerska som modersmål, och före missionen hjälpte hon grupper med funktionshinder via Latter-day Saint Charities.

Äldste Samuel Jaccod är från Sassari som ligger på ön Sardinien i Italien. Hans modersmål är italienska och han lär sig engelska och verkar som missionär i Birmingham i England. ”Att kunna prata engelska och växla mellan engelska och italienska gör mig mycket glad och tacksam. Det engelska folket tycker också att det är roligt att höra någon försöka prata deras språk med en sådan stark italiensk brytning. De uppskattar att jag försöker prata deras språk och förstå världen genom deras modersmål.”

Day of Languages 03Download Photo

Det var och en av de här missionärerna har gemensamt är tacksamheten för tungomålsgåvan och en optimism inför framtiden. De har kunnat utveckla medkänsla och uppskattning för människor från olika kulturer och kan använda de egenskaperna och sina nya språkkunskaper för att föra människor samman och medvetet arbeta mot konflikter och kulturell segregering i världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.