nyhetsartikel

Vatikanen värd för religiösa ledare i diskussion om äktenskap

Religiösa ledare och lärare, som representerar fjorton trossamfund från tjugotre länder, samlas i Vatikanen senare den här månaden i en historisk sammankomst som katolska kyrkan är värd för, om hur män och kvinnor kompletterar varandra i äktenskapet. Tillkännagivandet kom i ett pressmeddelande som Vatikanen kom ut med i dag.

Påven Franciskus öppnar sammankomsten som Vatikanen benämner ”kollokvium”. Man kommer att ta del av presentationer och ”vittnesbörd” från ledande religiösa personer och lärare. President Henry B. Eyring i första presidentskapet representerar Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och talar till de församlade den 18 november. Han åtföljs av äldste L. Tom Perry i de tolv apostlarnas kvorum och biskop Gérald Caussé i presiderande biskopsrådet.

Man visar också sex korta filmer som handlar om män, kvinnor och äktenskap världen över. Varje film skildrar olika belysande intervjuer med unga och gamla, ensamstående och gifta, kvinnor och män, lekmän och religiösa, från många kulturer, kontinenter och religioner. Ämnena är allt från skönheten i föreningen mellan man och kvinna till förlusten av tilltro till äktenskapets varaktighet till de kulturella och ekonomiska problem som blir följden av äktenskapets försvinnande.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga framlade följande uttalande i dag angående sitt deltagande i Vatikanstatens kollokvium:

”Under den här tiden när moraliska värderingar försvagas och traditionella familjestrukturer och relationer utmanas över hela världen, är vi glada att gå samman med katolska kyrkan, andra kristna samfund och världsreligioner och stå upp och tala klarspråk om äktenskapets helgd mellan man och kvinna.”

Mer information om kollokviet finns på http://www.humanum.it/en/.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lägger ut mer information om sitt deltagande i kollokviet på MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.