Officiellt uttalande

Kyrkan fortsätter att bevaka och vidta åtgärder i samband med ebolasituationen

 

Humanitära insatser

I Sierra Leone arbetar kyrkan med International Medical Corps för att förse ett lokalt sjukhus med kläder och förnödenheter för patienternas omvårdnad. Kyrkan fortsätter att arbeta genom erkända hjälporganisationer och lokala partners för att hjälpa nödställda samhällen.

Kyrkans medlemmar

Kyrkans medlemmar i alla områden uppmanas att följa hälsoriktlinjer och rekommendationer från lokala hälsovårdsmyndigheter.

I Sierra Leone och Liberia har kyrkan försett medlemmarna med sanitetsprodukter och grundläggande instruktioner om hygien. Kyrkan har distribuerat mat för två månader till medlemmar, varav några befinner sig i karantän, och andra behövande. I många fall har medlemmarna gett en del av maten till släktingar och grannar. 

Många medlemmar har också gett av sin tid för att sprida kunskap om god hygien i samhällena.

Se också:
•    Nyhetsrummet i Ghana: Church Aids Latter-day Saints Affected by Ebola Outbreak
•    Nyhetsrummet i Ghana: Latter-day Saints Worship at Home during Ebola Lock Down 

Missionärer

Missionärernas säkerhet är av högsta prioritet. I områden där det finns en större risk för ebolafall har kyrkan bett missionspresidenterna att träna missionärerna i förebyggande åtgärder som de bör vidta för att undvika och förhindra spridningen av sjukdomen. Det har att göra med sunt förnuft, men det finns också mer detaljerade riktlinjer om kontakt med andra, symptom att vara uppmärksam på och hur man undviker riskfyllda situationer. Kyrkan fortsätter att arbeta med missionsledare och lokala medlemmar för att bedöma de här omständigheterna och tar, när så är nödvändigt, ytterligare steg för att skydda missionärerna i områden där deras säkerhet är i riskzonen.


Missionärer i två afrikanska nationer omplaceras (6 augusti 2014, kl. 15:00 MDT)
"Alla missionärer har lämnat Sierra Leone i säkerhet och har omplacerats. Missionärerna åker till sina nya områden under de kommande dagarna. När de anländer ringer de sina familjer och berättar om sin situation. Alla missionärer är i säkerhet och är friska.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är stark i Liberia och Sierra Leone. Tusentals medlemmar fortsätter att leva, dyrka och tjäna. Genom sina humanitära program och partners håller kyrkan på att bedöma behov och överväger bästa sätten att hjälpa medlemmarna och folket i de här länderna."


Missionärer i två afrikanska nationer omplaceras (1 augusti 2014, kl. 16:00 MDT)
"På grund av sjukdomen som kommer från ebolaviruset håller man i förebyggande syfte på att förflytta alla missionärer som verkar i de afrikanska nationerna Sierra Leone och Liberia och omplacera dem till andra missioner. Vår första prioritet är att se till att missionärerna är friska och i säkerhet. Under de senaste veckorna har åtgärder vidtagits för att minska riskerna för missionärerna, bland annat genom att de ombes att stanna kvar i sina lägenheter. Hittills har det inte kommit några rapporter om sjukdom bland missionärerna. Familjerna blir meddelade så fort missionärerna anländer till sina nya områden. Det här är en mycket svår situation för missionärer, medlemmar och invånare i de här länderna, och liksom andra organisationer gör vi allt praktiskt möjligt för att minska riskerna."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.