nyhetsartikel

Varför har nyhetsrummet fortfarande webbadressen www.mormonnewsroom.se?

När president Russell M. Nelson tillkännagav behovet av att rätta till användningen av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas namn avslutade han med detta klargörande: ”Ytterligare information om denna viktiga fråga ges under kommande månader.” Mindre än två månader senare bytte Mormon Tabernacle Choir namn till Tabernacle Choir at Temple Square.

Andra webbplatser och annat material som kyrkan har uppdateras under kommande veckor och månader. President Nelson och andra ledare i kyrkan inser att en förändring av den här digniteten kräver noggrant betänkande, samordning och planering. Nyhetsrummet, liksom kyrkans andra kanaler, följer kyrkans ledares råd angående inriktning och tidsplan för förändringar av MormonNewsroom.se.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.