nyhetsartikel

Medlemmar och missionärer i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga välkomnar en apostel till Europa

Äldste Quentin L. Cook i de tolv apostlarnas kvorum, det näst högsta styrande organet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, besökte nyligen Europa för att träffa och betjäna lokala missionärer, medlemmar i kyrkan och andra religiösa ledare.

 

Äldste Cook påbörjade sitt besök i Paris den 16 oktober. Under sitt besök i Europa åtföljdes han av sin hustru, Mary Cook, och antingen av president Paul V. Johnson eller av äldste Gary B. Sabin i presidentskapet för området Europa och deras hustrur.

Efter Paris fortsatte äldste Cook till Genève, Bukarest, Budapest och Prag där han uppmuntrade och undervisade missionärer (unga vuxna medlemmar i kyrkan som frivilligt tjänar och undervisar andra om Jesus Kristus i 18 till 24 månader). 

Äldste Cook uppmanade missionärerna att förlita sig på den Helige Anden och studera läran om Kristi evangelium. Genom att studera Bibeln, Mormons bok och andra skrifter kan missionärer såväl som kyrkans medlemmar komma närmare Kristus. Äldste Cook undervisade också om att alla, genom den Helige Anden, kan få vägledning och uppenbarelse från Gud.

Äldste Cook fick också möjlighet att under kvällstid besöka konferenser och andakter för kyrkans medlemmar, där han betjänade människor i alla åldrar. Äldste Johnson, presidenten för området Europa, sa om upplevelsen: ”Ett besök av en Herrens apostel är en otrolig och speciell upplevelse. Det är en möjlighet att höra mer specifika råd för ens land, samhälle och familj. Det här besöket har potential att stärka alla som närvarar och alla som väljer att följa de råd som ges.”

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har över en halv miljon medlemmar i Europa och har funnits i området sedan mitten av 1800-talet. Kyrkans totala medlemsantal är 16 miljoner. Äldste Quentin L. Cook har varit medlem i de tolv apostlarnas kvorum sedan 2007. Äldste Cook verkade frivilligt som missionär i England mellan 1960 och 1962.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.