Pressmeddelande

Uttalande av första presidentskapet om kyrkans ekonomi

Uttalandet ges som svar på artiklar i medier

 

Vi tar ansvaret att hantera tionde och andra donationer från medlemmar på allvar. Övervägande delen av dessa medel används omgående för att möta den växande kyrkans behov, som fler möteshus och tempel och mer utbildning, humanitärt arbete och missionsarbete världen över. I många år har en del metodiskt bevarats genom vis ekonomisk förvaltning och ansamlandet av en lämplig reserv för framtiden. Det är en klok lära och ekonomisk princip som Frälsaren undervisade om i liknelsen om talenterna och som efterlevs av kyrkan och dess medlemmar. Den enda avsikten med kyrkans medel är att stödja kyrkans gudomligt tilldelade uppdrag.

Yrkanden som cirkulerar för närvarande grundar sig på ett snävt perspektiv och begränsad information. Kyrkan följer alla tillämpliga lagar i våra donationer, investeringar, skatter och reserver. Vi välkomnar som alltid möjligheten att arbeta med tjänstemän för att bemöta eventuella frågor de har.

English version: https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/first-presidency-statement-church-finances 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.