Pressmeddelande

Uttalande från första presidentskapet

Enligt ett uttalande som har cirkulerat var dagens ungdomar i kyrkan "generaler i striden i himlen ... och [någon kommer att] fråga dig: 'Under vilken profets tid levde du?' och när du säger 'Gordon B Hinckley' kommer tystnaden att lägga sig ... och alla närvarande kommer att buga sig i din närvaro."

I ett meddelande från Första presidentskapet kan vi läsa:

”Detta är ett falskt uttalande. Det är inte enligt kyrkans lära. Vid olika tillfällen har detta uttalande felaktigt tillskrivits president Thomas S Monson, president Henry B Eyring, president Boyd K Packer och andra. Ingen av dessa bröder har gjort detta uttalande.”

I meddelandet som sändes till generalauktoriteter, områdessjuttio, stavs-, missions-, distrikts- och tempelpresidenter, biskopar och grenspresidenter, instruerades prästadömsledarna att ”se till att uttalandet inte används i kyrkan, varken i tal, under lektioner, i bulletiner eller i nyhetsbrev”. Meddelandet instruerade dem också att ”prästadömsledare bör rätta alla som försöker främja dess användande på något sätt”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.