Officiellt uttalande

Uttalande av första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga  

   Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har gjort följande uttalande:

”Närhelst Herren har haft ett folk på jorden som lytt hans ord har de blivit befallda att bygga tempel. Skrifterna dokumenterar mönster för gudsdyrkan i tempel från Adam och Evas, Moses, Salomos, Nephis och andras dagar.

I och med evangeliets återställelse i dessa sista dagar har gudsdyrkan i templet också återställts till välsignelse för människor över hela världen och även på andra sidan slöjan.

Under dessa många århundraden har detaljer i tempeltjänsten då och då anpassats, bland annat språkbruk, byggnadsmetoder, kommunikation och uppteckningar. Profeter har lärt att sådana anpassningar enligt Herrens anvisningar till sina tjänare aldrig kommer att upphöra.

Ett invigt tempel är den heligaste av alla jordiska platser för tillbedjan. Dess förrättningar är heliga och samtalas inte om utanför det heliga templet.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.