Pressmeddelande

Allmänheten inbjuds till rundtur av Roms tempel

Allmänheten inbjuds till en rundtur i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas första tempel i Italien. Kyrkans ledare har tillkännagett att Roms tempel är öppet för allmänheten under ett öppet hus från och med måndagen den 28 januari 2019 till och med lördagen den 16 februari, undantaget söndagar. Allmänheten kan beställa biljetter på templeopenhouse.lds.org.

 

Templet, som ligger i nordöstra Rom nära Grande Raccordo Anulare, vid Via di Settebagni, 376, 00139 Rom, invigs formellt den 10, 11 och 12 mars 2019. Det blir då kyrkans 162:a tempel i verksamhet för den världsomspännande kyrkan. Efter invigningen är besökscentret och de vackra trädgårdarna som omger templet öppna för allmänheten.

President Russell M. Nelson, världsledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har sagt: ”De heliga förrättningarna som utförs i detta heliga tempel förenar familjer för evigt. Gud älskar alla sina barn lika mycket och har gjort det möjligt för dem att förenas i kärlek mellan generationerna. Vi gläds storligen över att kunna inviga ett tempel i denna historiska stad som har haft så stor betydelse under århundradenas gång.”

När Roms tempel tillkännagavs i oktober 2008 mötte kyrkans medlemmar i Italien och tusentals andra runtom i världen nyheten med förundran och tacksamhet. Som alla andra kristna anser kyrkans medlemmar att Rom är ett av världens mest historiska områden, en biblisk stad där de forntida apostlarna Petrus och Paulus predikade Jesus Kristi evangelium.

Uppförandet av den tre våningar höga, 3 700 kvadratmeter stora byggnaden påbörjades den 23 oktober 2010 när kyrkans president Thomas S. Monson, tillsammans med andra ledare i kyrkan och samhället, deltog i den traditionella spadtagsceremonin. Roms tempel står på ett 6 hektar stort religiöst och kulturellt centrum där det kommer att finnas ett multifunktionellt möteshus, ett besökscenter, ett släktforskningscenter och ett gästhem för besökare. Templets exteriör är byggd av granit som fått en dekorativ lackering. Interiören är tillverkad av det bästa materialet och med stor yrkesskicklighet: marmor, träsnideri och dekorativa målningar.

Templet kommer att betjäna över 25 000 medlemmar i Italien och angränsande länder. Efter invigningen blir Roms tempel det 162:a templet i verksamhet i världen, inklusive de övriga 12 templen i Europa.

Templen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skiljer sig från möteshusen där medlemmarna träffas för söndagarnas möten. Templen anses vara ”Herrens hus” där Kristi lärdomar bekräftas genom vigslar, dop och andra ceremonier som förenar familjen för evigheten.

För mer information om syftet med tempel och deras betydelse för kyrkans medlemmar, gå till www.mormonnewsroom.se/article/tempel. För mer information om Roms tempel, gå till www.media-mormoni.it/articolo/tempio-di-roma.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.