Pressmeddelande

Utsändning med David L Beck, generalpresident för Unga män

Lördagen den 6 augusti 2011 kommer broder David L Beck att vara huvudtalare vid en direktutsändning från Hyde Park Chapel i London. Mötet kommer att sändas ut över Europa via kyrkans satellitsystem.

Alla unga män, deras föräldrar, lärare och ledare inbjuds att närvara vid detta speciella möte som kommer att visas i deras egna enheter med början kl 17 (engelsk tid), 18 (tysk tid) och 19 (finsk tid).

David L Beck var församlingens missionsledare när han kallades som ny president för Unga mäns organisation i kyrkan. Han var tidigare stavspresident, högrådsmedlem, biskop och missionspresident i Rio de Janeiro i Brasilien.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.