Pressmeddelande

Uppdateringen av Allmän handbok i augusti 2021

Den senaste uppdateringen av den engelska upplagan av Allmän handbok: Tjäna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga publicerades den 4 augusti 2021. Den innehåller ett nytt kapitel, två omarbetade kapitel, ett utökat kapitel och många uppdaterade administrativa riktlinjer. Den innehåller också mindre ändringar i andra kapitel.

Handbook01Download Photo

De här uppdateringarna har publicerats på engelska på ChurchofJesusChrist.org och i appen Evangeliebiblioteket. De kommer att översättas till andra språk under de kommande månaderna. Hela handboken förväntas vara uppdaterad på engelska i slutet av det här året.

Uppdateringen av handboken, som påbörjades i februari 2020, sker under ledning av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum.

De mest omfattande ändringarna listas nedan.

  • Kapitel 4: ”Ledarskap och råd i Jesu Kristi kyrka.” ”Och råd” har lagts till i titeln. Kapitlet har utökats till att omfatta allmän information om råd, bland annat information som tidigare fanns i kapitel 7.
  • Kapitel 5: ”Ledare på general- och områdesnivå.” Det här nya kapitlet beskriver arbetsuppgifterna och ansvaren som ledare och råd på general- och områdesnivå har. Det förklarar också ansvaren som följer med det nya ämbetet områdesrådgivande för organisationer. Obs: Eftersom kapitel 5 har lagts till är det tidigare kapitel 5 (”Stavsledare”) nu kapitel 6. Det tidigare kapitel 6 (”Biskopsrådet”) är nu kapitel 7. Innehållet i kapitel 7 (”Kyrkans råd”) finns nu i kapitel 4 och 29.
  • Kapitel 20: ”Aktiviteter.” Det här omarbetade kapitlet innehåller möjligheten att bilda en aktivitetskommitté i större församlingar, förtydligade anvisningar för enheter för ensamstående vuxna som håller aktiviteter på måndagskvällen, uppdaterade anvisningar om flerstavs- och områdesaktiviteter samt uppdaterade riktlinjer för For the Strength of Youth-konferenser (FSY).
  • Kapitel 30: ”Ämbeten i kyrkan.” Det här omarbetade kapitlet innehåller anvisningar om att medlemmar, när så är möjligt, bör verka i ämbeten tillräckligt länge för att skapa starka relationer till dem de tjänar. Kapitlet förklarar också vem som kan kalla och avskilja stavs- och församlingskamrerer.

Annat nytt och uppdaterat innehåll

Biskopsråd och stavspresidentskap kan nu ha upp till två assisterande verkställande sekreterare som bistår församlingens och stavens verkställande sekreterare med deras ansvar. Se del 6.4.1 och 7.3 för mer information.

I ett nytt inslag om flyktingar står det att sista dagars heliga ”i sitt ansvar att ta hand om de behövande … erbjuder sin tid, sina talanger och sin vänskap för att välkomna flyktingar som medborgare i samhället”. Inslaget hänvisar läsarna till ChurchofJesusChrist.org/refugees. I en separat del med titeln ”Immigration” (tidigare ”Medlemmars emigration”) betonas samma välkomnande inställning till immigranter.

Delen ”Politisk och medborgerlig verksamhet” har uppdaterats. ”Medlemmar ska inte döma varandra i politiska frågor”, står det i den delen. ”Trofasta sista dagars heliga kan tillhöra olika politiska partier och rösta på olika kandidater. Alla bör känna sig välkomna i kyrkliga sammanhang.” (Läs liknande kommentarer av president Dallin H. Oaks under generalkonferensen i april 2021.)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.