Pressmeddelande

Undervisa om den sanna läran

Kriget rasar fortfarande och antalet offer verkar stiga. Alla har vi älskade familjemedlemmar som blir illa tilltygade av förstörarens makter, han som vill göra alla Guds barn olyckliga. Många av oss har haft sömnlösa nätter. Vi har försökt lägga
så många goda krafter vi kan till virrvarret av krafter som påverkar människorna i riskzonen. Vi har älskat dem. Vi har varit så goda exempel vi kunnat. Vi har vädjat i bön för dem. En vis profet gav oss för länge sedan råd om en annan kraft som vi ibland kanske undervärderar och använder för lite.

Alma var ledare för ett folk som hotades att förintas av grymma fiender. Han kunde inte göra allting med tanke på denna fara utan var tvungen att välja. Han kunde ha byggt fästningsverk eller tillverkat krigsmaterial eller utbildat soldater. Men han kunde bara hoppas på seger om han fick Guds hjälp, och för att få den visste han att folket måste omvända sig. Därför valde han att först försöka med något andligt: ”Och eftersom ordets predikan hade en stark benägenhet att leda folket till att göra det som var rätt — ja, det hade gjort ett mäktigare intryck på människornas sinnen än svärdet eller något annat som hade hänt dem — tänkte Alma att det skulle vara lämpligt att de prövade Guds ords kraft.” (Alma 31:5)

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.