Pressmeddelande

Tysk apostel når ut till världen

Äldste Uchtdorf är angelägen i sin nya kallelse att tjäna Guds barn i varje land.

När äldste Dieter F Uchtdorf stod utanför kyrkans administrativa byggnad efter att ha blivit fotograferad, kom en välklädd man fram till honom. Äldste Uchtdorf som bara varit apostel och medlem av de tolvs kvorum i fem dagar, log mot brodern som kom gående --- äldste Carlos H Amado i sjuttios första kvorum.

Äldste Uchtdorf hälsade: "Buenos Dias." Sedan talade den långe, silverhårige tysken en liten stund med sin kortare, mörkhårige vän som är född i Guatemala --- ett glatt samtal, färgat av de båda männens känslor.

Där, på en trottoar i Salt Lake City, personifierade mötet mellan två generalauktoriteter som båda är födda utanför Förenta staterna kyrkans världsomfattande vidd.

Äldste Uchtdorf är den första medlemmen i de tolvs kvorum på många år som fötts utanför Förenta staterna. Han ser detta faktum som ett tecken på att detta är en ständigt växande kyrka.

Greg Hill, Church News

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.