Pressmeddelande

Trygghet med råd

Herren uttryckte samma sorg i vår egen tidsutdelning sedan han skildrat de många sätt på vilka han kallar oss till trygghet: ”Huru ofta har jag icke kallat eder genom mina tjänares mun, genom änglabetjäning, med min egen röst, genom tordöns röst, genom ljungeldars röst, genom stormars röst, genom jordbävningars röst, genom stora hagelstormars röst, genom hungers och alla slags pesters röst, genom en basuns starka ljud, genom doms röst, genom barmhärtighetens röst ljudande hela dagen, genom äras och heders röst, genom det eviga livets skatter och jag skulle frälst eder med en evig frälsning, men I villen icke.” (L&F 43:25)

Det tycks inte finnas något slut på Frälsarens önskan att leda oss till trygghet, och han visar oss vägen trofast och oföränderligt. Han kallar oss på mer än ett sätt så att det ska nå dem som är villiga att acceptera kallelsen. Och i dessa sätt ingår alltid att budskapet sänds genom hans profeters mun närhelst människorna visat sig värdiga att ha Guds profeter ibland sig. Dessa bemyndigade tjänare har alltid ålagts att varna folket och förkunna vägen till trygghet för dem.

Läs forsättningen av budskapet i kyrkans tidskriftLiahona, juni 2008.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.