Pressmeddelande

Trygghet i att hålla Gudomliga förbund

När vi ingår och håller heliga förbund välsignas vi med kraft att stå emot motgångar och frestelser, och åtnjuter evangeliets fulla välsignelser. Äldste Neal A Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum lär: ”Om vi . . . håller våra förbund, håller förbunden oss andligt trygga” (” ’Vinnen seger . . .lika som jag själv vunnit seger’ ” Nordstjärnan, jul 1987, s 63).

Vad är ett förbund?
Ett förbund är ett heligt ömsesidigt avtal mellan Gud och en person eller en grupp människor. Gud sätter villkoren för sitt förbund. Om vi efterlever förbundets villkor, får vi de välsignelser han lovar dem som håller förbundet. Med ett kärleksfull band mellan oss, lovar han: ”Jag, Herren, är bunden, när I gören vad jag säger” (L&F 82:10).
Alla vår himmelske Faders bud är baserade på förbund. Förbund upprättas genom frälsande förordningar som dopet, sakramentet och de upphöjande förordningarna som utförs i templet.

Vilka är välsignelserna som kommer av att hålla förbunden?
Med varje förbund som vi håller följer särskilda välsignelser. När vi till exempel värdigt tar del av sakramentet och förnyar våra dopförbund, blir vi lovade att vi alltid kommer att ha Herrens Ande hos oss (se L&F 20:77, 79). De som håller villkoren i ”det nya och eviga förbundet” i ett celestialt äktenskap, är lovade att ”de skola passera änglarna och gudarna . . . till [sin] upphöjelse och härlighet i allt” (L&F 132:19).

När vi visar vår hängivenhet för Gud genom att lyda heliga förbund, välsignas vi med en skyddande kraft mot motståndaren. Särskilt under prövningens stund kan förbunden ge oss styrka. Äldste Henry B Eyring i de tolv apostlarnas kvorum förklarar:

”Välsignelsen av att hålla förbund är den Helige Andens vägledning och en större förmåga att känna kärlek. Detta sker på grund av kraften i Jesu försoning till att förändra själva vår natur. . . . Ökad andlig kraft . . . kommer till dem som accepterar förbund och håller bud” (”Stå som vittnen om Gud”, Nordstjärnan, jan 1997, s 31). En syster som inte kunde komma till kyrkan på grund av svåra hälsoproblem lärde sig hur underbart personliga Guds förbund är. På grund av dessa ovanliga omständigheter kom aronska prästadömsbärare, på uppdrag av biskopen, till hennes hem för att välsigna och dela ut sakramentet. Hon visste att de skulle komma, men hon väntade sig inte det utgjutande av Guds kärlek som hon kände när de knäböjde och välsignade brödet och vattnet - bara för henne. ”Jag kommer aldrig att glömma när de höll fram sakramentsbrickan med en bit bröd och sedan en liten bägare med vatten. När jag tog de heliga emblemen, kände jag en sådan personlig kontakt med min Frälsare. Jag visste att hans försoning verkligen gällde mig. Jag kände hans nåd och hans kärlek. På alla sätt blev jag uppfriskad och stärkt att klara av mina unika svårigheter.”

Fullt medveten om våra mänskliga svagheter och personliga svårigheter gav vår himmelske Fader oss förbund för att trygga en säker väg för oss genom jordelivet. Ju flitigare vi håller våra förbund, desto mer finner vi andlig säkerhet i vår lydnad mot Herren.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.