Pressmeddelande

Trofasta vänner

Vi vet att han älskar alla sin himmelske Faders barn med fullkomlig kärlek. Men han förbehåller dem som trofast har tjänat honom denna speciella titel. Du kanske minns orden från 84:e kapitlet i Läran och förbunden: ”Och vidare säger jag er, mina vänner, ty härefter skall jag kalla er vänner: Det är nödvändigt att jag ger er denna befallning så att ni blir som mina vänner i de dagar då jag var tillsammans med dem och gick omkring och predikade evangeliet i min kraft” (L&F 84:77).

Vi blir hans vänner när vi tjänar andra i hans ställe. Han är det fullkomliga exemplet på det slags vän det är meningen att vi ska bli. Han vill bara sin himmelske Faders barns bästa. Deras lycka är hans lycka. Han känner deras sorg som sin egen eftersom han har betalat priset för alla deras synder, tagit på sig alla deras sjukdomar, burit på alla deras bekymmer och känt all deras längtan. Hans motiv är rena. Han söker inget erkännande åt sig själv utan vill ge all ära åt sin himmelske Fader.

Den fullkomlige vännen, Jesus Kristus, är helt osjälvisk när han erbjuder lycka till andra. Var och en av oss som har ingått dopförbundet har lovat att följa hans exempel genom att bära varandras bördor på det sätt som han skulle göra (se Mosiah 18:8). Under de närmaste dagarna får du många möjligheter att vara en vän i hans ställe.

...

Läs mer i julis nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.