Pressmeddelande

Thomas S Monson - kyrkans profet

President Thomas S. Monson har utsetts till den 16:e presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Vid en presskonferens i Salt Lake City den 4 februari 2008 meddelades att Thomas S. Monson efterträder Gordon B Hinckley, som avled den 27 januari 2008, som den nye presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

President Monson har valt Henry B. Eyring som sin första rådgivare och Dieter F. Uchtdorf som sin andre rådgivare. Tillsammans utgör de första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, kyrkans högsta styrande organ. De kommer att vara ytterst ansvariga för att leda de 13 miljoner medlemmar som kyrkan har världen runt.

Under presskonferensen informerades även att Boyd K. Packer är den nye presidenten för de tolv apostlarnas kvorum, kyrkans näst högsta styrande råd.

Presskonferensen kan ses Biografi om president Monson

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.