Pressmeddelande

Styrka genom lydnad

Vi kan mycket väl ställa oss frågan: ”Är sökandet efter ungdomlighet nytt för vår tid, för vår generation?” Vi behöver bara vända blad i historien för att hitta vårt svar.

För århundraden sedan, på upptäcktsresandenas tid, utrustades expeditioner och skepp med tillitsfulla och äventyrslystna besättningar som tog kurs mot outforskade hav i ett bokstavligt sökande efter evig ungdom. Dåtidens legender lovade att någonstans ”därute” fanns en magisk källa med renaste vatten, och allt man behövde göra för att återfå ungdomens fägring och behålla den var att dricka av det flödande vattnet i den källan.

Ponce de León, som seglade med Columbus, gjorde flera upptäcktsresor och sökte på Bahamasöarna och andra områden i Västindien, driven av legenden om att det skulle gå att hitta detta ungdomens elixir. Hans ansträngningar, liksom många andras, ledde inte till någon sådan upptäckt, för i vår Guds gudomliga plan får vi bara uppleva ungdomen en gång under jordelivet.

Läs forsättningen i oktober månads nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.