Pressmeddelande

Sockerbetor och en själs värde

Medan bonden kör längs en skumpig grusväg hoppar några av sockerbetorna ur lastbilen och hamnar utmed vägkanten. När han inser att han har tappat några av betorna säger han till sina medhjälpare: ”Det finns lika mycket socker i dem som har ramlat ur. Vi åker tillbaka och hämtar dem!”

I min tillämpning av den här berättelsen representerar betorna kyrkans medlemmar som vi som kallats som ledare har ansvar för. Och de som har ramlat ur lastbilen representerar män och kvinnor, ungdomar och barn som av någon orsak har ramlat bort från aktivitetens väg. I en omskrivning av bondens ord om sockerbetorna, säger jag om dessa själar, dyrbara för vår Fader och vår Mästare: ”Det finns lika mycket värde i dem som har ramlat ur. Vi går tillbaka och hämtar dem!”

Läs forsättningen i juli månads nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.