Pressmeddelande

Släkthistoriska biblioteket heter nu FamilySearch-biblioteket

Släkthistoriska biblioteket på Temple Square i Salt Lake City heter nu FamilySearch-biblioteket. Dessutom heter nu Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas över 5 700 släktforskningscenter världen över FamilySearch-center.

FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilySearch-biblioteket i Salt Lake City, Utah, USA.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dessa subtila förändringar utgör en påminnelse om de många viktiga – och kostnadsfria – släktforskningsresurser som finns i var och en av dessa byggnader.

Familjen är central för Jesu Kristi kyrka – och för Guds lycksalighetsplan. Vi uppmuntrar dig att besöka FamilySearch-biblioteket eller ett lokalt FamilySearch-center för att upptäcka dina rötter och hur dina förfäder har format dig. Du får personanpassad hjälp och tillgång till teknik och exklusiva uppteckningar.

Besök FamilySearch-bibliotekets webbplats för att se öppettider och var du hittar ett FamilySearch-center nära dig.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.