Pressmeddelande

Släkthistoria presenterad för president Barack Obama av kyrkans president Thomas S Monson

President Barack Obama sammanträffar med (från vänster) senator Harry Reid, Joshua DuBois, president Thomas S Monson och äldste Dallin H Oaks i ovala rummet.

President Barack Obama fick i dag av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fem stora läderinbundna volymer som dokumenterar hans släkthistoria många generationer tillbaka och omfattar hundratals år. Böckerna överlämnades av kyrkans president Thomas S Monson och äldste Dallin H Oaks i kyrkans tolv apostlars kvorum. De åtföljdes av senatens majoritetsledare Harry Reid från Nevada som också är medlem i kyrkan.

President Monson sade: ”President Obamas släkt har gott om exempel på ledarskap, uppoffringar och tjänande. Vi är mycket glada över att ha forskat fram hans släkthistoria och är hedrade över att få presentera den för honom i dag.”

Äldste Oaks, som överinser kyrkans släktforskningsprogram, sade: ”Kyrkan har stora resurser och mycket erfarenhet beträffande genealogiskt arbete, och vi är stolta över att ha forskat fram en sådan unik och imponerande släkthistoria.”

”Jag tackar president Monson och äldste Oaks för att de delger presidenten och hans familj vår religions tradition av genealogisk forskning”, sade senatens majoritetsledare Harry Reid. ”Jag är också glad över att president Obama och äldste Oaks fick tillfälle att diskutera sin gemensamma passion för juridik. Då jag känner till presidentens och nationens första dams djupa aktning för familjen, är jag hedrad över att vår kyrka kan ha någon del i att dokumentera deras släkthistoria.”

Kyrkan har också överlämnat personlig släkthistoria till andra av USA:s presidenter, däribland presidenterna George W Bush och Bill Clinton.

Följande pressmeddelande gavs av Vita Huset efter besöket:

VITA HUSET Pressekreterarens kontor FÖR OMEDELBAR PUBLICERING 20 juli 2009

Uttalande av presidenten efter mötet med senatens majoritetsledare Harry Reid och ledarna för Jesu Kristi Kyrka

Presidenten gjorde följande uttalande efter mötet med senatens majoritetsledare Harry Reid och ledarna för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Vita huset i dag:
”Jag uppskattade mitt möte med president Monson och äldste Oaks. Jag är tacksam för de genealogiska uppteckningar som de förde med sig och jag ser fram emot att läsa igenom materialet tillsammans med mina döttrar. Det är något som vår familj ska hålla kärt under kommande år.”

Se pressmeddelandet på Vita Husets webplats

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.