Pressmeddelande

Sista dagars heliga tillkännager ändringar bland sina ledare i Europa

Den 1 augusti 2021 påbörjar äldste Massimo De Feo sin verksamhet som ny president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Till dess fortsätter han med sitt uppdrag som förste rådgivare. Den 60-årige italienaren pensionerade sig från sitt yrke inom statlig administration när han blev generalauktoritet på heltid 2016.

EuropeAreaPresidency2021
EuropeAreaPresidency2021
Det nya presidentskapet för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, från och med 1 augusti 2021. Från vänster till höger: Äldste Erich W. Kopischke, förste rådgivare; äldste Massimo De Feo, president och äldste Rubén V. Alliaud, andre rådgivare.© 2021 por Intellectual Reserve, Inc. Todos os direitos reservados.

Den nuvarande andre rådgivaren äldste Erich W. Kopischke, tidigare lärare och chef från Tyskland, kommer att verka som förste rådgivare. Argentinskfödde äldste Rubén V. Alliaud, tidigare juridikprofessor, ansluter sig till det nya ledarskapet som andre rådgivare. Nuvarande presidenten äldste Gary B. Sabin får ett annat uppdrag.

Detta tillkännagavs av kyrkans första presidentskap onsdagen den 21 april 2021. Den nya områdespresidenten och hans två rådgivare får stöd av ett antal områdessjuttio och rådgivande för områdets organisationer som verkar på frivillig basis.

Administrationen av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga underlättas av att världen har indelats i geografiska områden. Området Europa, med sitt huvudkontor i Frankfurt am Main, sträcker sig så långt norrut som till de nordiska länderna och så långt söderut som till Spanien och Kap Verde.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.