Pressmeddelande

Sista dagars heliga ledare visar vägen till personlig frid mitt i global oro

Nya tempel tillkännagavs vid världsomfattande evenemang – bland annat i Barcelona, Spanien och Birmingham, Storbritannien

Globala ledare för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga betonade vägen till personlig frid genom Jesus Kristus trots krigets och konflikternas härjningar, under trons årliga generalkonferens (lördagen och söndagen den 2 och 3 april 2022).

GC-summary-01.JPG
GC-summary-01.JPG
President Russell M. Nelson och hans fru, syster Wendy Nelson. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kyrkans president Russell M. Nelson fördömde väpnad konflikt som ”ett fasansfullt brott mot allt som Herren Jesus Kristus lärde och står för” och vädjade till åhörarna ”att göra allt ni kan för att avsluta de personliga konflikter som nu rasar i era hjärtan och i era liv”.

GC-summary-02.jpg
GC-summary-02.jpg
Konferenscentret i Salt Lake City, Utah, USA. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

President Nelson betonade det absoluta behovet av ”positivt andligt momentum” som ”för oss stadigt framåt, mitt i den rädsla och osäkerhet som skapas av pandemier, tsunamier, vulkanutbrott och väpnade konflikter”.

GC-summary-03.JPG
GC-summary-03.JPG
Sista dagars heliga kvinnor och unga kvinnor anländer till kvinnornas möte under generalkonferensen. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Syster Susan H. Porter, nyligen kallad president för Primär (barnens organisation), sa: ”Även om du kanske känner dig ensam när livets stormar rasar, kan du lysa med ett ljus i mörkret av missförstånd, förvirring och otro.”

GC-summary-04.JPG
GC-summary-04.JPG
Syster Susan H. Porter, president för Primär (barnens organisation). 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Ditt ljus av tro på Kristus kan vara fast och säkert, och leda andra omkring dig till trygghet och frid. … Hjärtan kan förändras och liv välsignas när vi erbjuder en nypa salt, en matsked surdeg och en stråle ljus”, tillade hon när hon talade under kvinnornas möte under konferensen.

Äldste Patrick Kearon i de sjuttios presidentskap tröstade dem som utsatts för övergrepp eller andra tragedier i sina liv. ”Vår barmhärtige Frälsare som segrar över mörker och fördärv har makt att rätta till alla fel”, sa han. ”Jesus har övervunnit den här världens övergrepp för att ge er kraft att inte bara överleva, utan en dag, genom honom övervinna och till och med segra.”

GC-summary-05.jpeg
GC-summary-05.jpeg
Äldste Patrick Kearon i de sjuttios presidentskap. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum vädjade om fler fredsstiftare i världen. ”Genom skölden, som är vår tro på Jesus Kristus, blir vi fredsstiftare och släcker – vilket innebär att lugna, svalka eller kväva – motståndarens alla brinnande pilar”, förkunnade han. Att vara en fredsstiftare är inte detsamma som att vara passiv. I stället, förklarade äldste Andersen, är fridstiftare ”övertygande på Frälsarens sätt”.

GC-summary-06.JPG
GC-summary-06.JPG
Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum. 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Evenemanget från konferenscentret i Salt Lake City, Utah, USA var öppet för allmänheten för första gången sedan början av covid-pandemin, men med en reducerad kapacitet på 10 000 närvarande.

Kallandet av tolv nya ledare tillkännagavs vid generalkonferensen i april 2022. Dessa kallelser omfattar sex generalauktoritetssjuttio och nya generalpresidentskap för Hjälpföreningen (kvinnornas organisation) och Primär. De nya ledarna i Hjälpföreningen och Primär börjar verka den 1 augusti. Under generalkonferensens ledarskapsmöte den 31 mars tillkännagavs 45 nya områdessjuttio från 23 länder, inklusive sex från området Europa. Områdessjuttio får i uppdrag att verka på specifika platser.

I slutet av den två dagar långa konferensen tillkännagav president Russell M. Nelson planer på att bygga 17 nya tempel runt om i världen, bland annat två i Europa. Den heliga byggnaden i Barcelona blir Spaniens andra tempel, i tillägg till Madrids tempel. Ett tempel i Birmingham blir Storbritanniens tredje. Londons tempel invigdes 1958 och Prestons tempel öppnades 1998. England är hem för kyrkans äldsta kontinuerliga församling.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.