Pressmeddelande

Sista dagars heliga inröstar det nya första presidentskapet i högtidlig församling

Två nya ledare inröstade i de tolv apostlarnas kvorum

President Russell M. Nelson inröstades som profet, siare, uppenbarare och president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga under en högtidlig församling med kyrkans medlemmar den 31 mars 2018.

Dallin H. Oaks inröstades som förste rådgivare och Henry B. Eyring som andre rådgivare i första presidentskapet – kyrkans högsta styrande organ.

Det nya första presidentskapet fastställdes och presenterades den 16 januari, men lördagens förmiddagsmöte under kyrkans årliga generalkonferens, som sänds från konferenscentret i Salt Lake City, var första gången som kyrkans medlemmar över hela världen fick möjlighet att ge sin stödjande röst åt det nya ledarskapet.

Två nya medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum tillkännagavs också under den högtidliga församlingen på lördagsförmiddagen. Äldste Gerrit W. Gong och äldste Ulisses Soares inröstades som de nyaste medlemmarna i kvorumet. De fyller vakanserna som uppstod när president Thomas S. Monson och äldste Robert D. Hales avled.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.