Pressmeddelande

Sista dagars heliga i Europa skänker mer än 900 ton mat till Ukraina

Förseningar och brister i leveranskedjan i Ukraina skapar ett akut behov av förnödenheter

En av de många svåra följderna av konflikten i Ukraina är de ytterligare påfrestningar som uppstår i leveranskedjan för en mängd förnödenheter, särskilt livsmedel. Denna störning har påverkat vanliga medborgare över hela landet och begränsar deras tillgång till många basvaror, som färdiglagad konserverad mat, barnmat, mjöl, pasta och ris.

Efter ett kort möte med en rådgivare till den förste vice premiärministern i Ukraina erbjöd Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga hjälp genom en nödhjälpsinsats för att snabbt leverera förnödenheter till det ukrainska folket.

”När den här regeringsrådgivaren inledningsvis tog kontakt med mig satte vi honom i kontakt med vårt team för humanitär hjälpverksamhet och han blev mycket imponerad”, säger Oleksij Hakalenko som arbetar som områdeschef för kyrkan och övervakar kyrkans humanitära insatser i Ukraina. ”När han fick veta mer blev han alltmer entusiastisk över att samarbeta med kyrkan i detta mångfacetterade projekt för matdonationer.”

I samarbete med den ukrainska regeringen inledde kyrkan en nödhjälpsinsats för att leverera nödvändiga livsmedel till försörjningscentraler och lager i de närliggande länderna Polen och Rumänien. Statliga myndigheter i Ukraina använde sedan ett etablerat transportnätverk för att transportera livsmedel till särskilda platser i Ukraina för utdelning. Fokuset för de statliga transporterna har varit att få livsmedelsleveranser till de områden och samhällen i Ukraina där behoven är som störst.

Denna stora humanitära insats var både omfattande och logistiskt svår att genomföra. Daniel Garcia, inköpare på kyrkans inköpsavdelning i området Europa, säger att ”det var en daglig utmaning att hitta leverantörer som hade varulager som vi kunde köpa av och som kunde leverera inom en snäv tidsram. Den höga bränslekostnaden utgjorde också ett hinder, vilket kunde leda till försenade leveranser och ökade transportkostnader.”

Leverantörer hittades och kontaktades i många länder, bland annat Tyskland, Spanien, Polen och Rumänien. Det viktigaste kravet var deras förmåga att leverera enorma mängder mat på en påtagligt kort tid.

”Processen för att anskaffa förnödenheter försvårades också av språkbarriärer”, avslutar García. ”I några fall behövde all kommunikation ske via Google translate.”

Nödhjälpssändningarna skickades under en period av åtta veckor i april och maj 2022. Kyrkan levererade över 1 000 pallar med livsmedel under den tiden. Tillsammans med tidigare bistånd till folket i Ukraina uppgår kyrkans humanitära donationer till över 900 ton mat och andra förnödenheter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.