nyhetsartikel

Sista dagars heliga bidrar med hjälp mot hungersnöden i Afrika och Mellanöstern

LDS Charities (Kyrkans välgörenhetsorganisation) samarbetar med globala välgörenhetsorganisationer

 

Mormoner bidrar med ytterligare elva miljoner dollar för att hjälpa människor som drabbats av hungersnöd i elva länder i Afrika och Mellanöstern. Välfärdsinsatsen godkändes nyligen av första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga för att bidra med hjälp till utsatta delar av världen som drabbats av torka, inbördeskrig, sjukdom och andra katastrofer.

Kyrkans hjälporganisation LDS Charities samarbetar med 11 globala välgörenhetsorganisationer för att finansiera 25 projekt i Nigeria, Somalia, Sydsudan, Jemen, Niger, Kenya, Uganda och Kongo Kinshasa.

”När vi nyligen besökt Afrika har vi med egna ögon sett vikten av att vi bidrar till att hjälpa våra bröder och systrar som drabbats av stora utmaningar och svåra omständigheter” sa biskop Gérald Caussé, Kyrkans presiderande biskop. ”Bidrag från våra trofasta medlemmar bekostar mat, bostäder, rent vatten, läkarvård och andra livräddande förnödenheter för nästan 750 000 människor – däribland svårt undernärda barn.”

Kyrkans donation av pengar och förnödenheter hjälper över 1.1 miljoner människor i upp till ett år.

Globala samarbetspartners

LDS Charities samarbetar med ledande opolitiska och trosbaserade organisationer, bland andra: CARE International, Catholic Relief Services, Convoy of Hope, Internationella räddningskommittén, Islamic Relief USA, Rahma Relief, Real Medicine Foundation, Rädda Barnen, UNICEF USA, USA for UNHCR samt FN:s livsmedelsprogram.

”Med 20 miljoner människor på svältens rand och 5.7 miljoner är svårt undernärda barn i Somalia, Sydsudan, Jemen och nordöstra Nigeria, är det viktigare än någonsin att omvärlden gör något för att förhindra att människor dör,” sa David Beasley, verkställande direktör för FN:s livsmedelsprogram. ”Våra bröder och systrar i de här länderna behöver vår hjälp att bekämpa svälten och sätta stopp för oskyldiga människors lidande.”

”Vilken underbar möjlighet vi har att ge av våra medel till dem som lider, att lätta deras bördor och låta dem veta att vi bryr oss. Och vi är så tacksamma för likasinnade samarbetspartners som hjälper oss tjäna på platser vi inte kan nå själva,” sa syster Jean B. Bingham, president för kyrkans Hjälpförening.

”LDS Charities har konsekvent ställt upp för att hjälpa dem som behöver det mest vid nödsituationer” sa Prerana Issar, FN:s livsmedelsprograms (WFP:s) verkställande direktör för partnerskap inom den privata sektorn. Deras tillit till WFP och deras medkänsla och driv att hjälpa dem som inte kan hjälpa sig själva har gjort skillnad för tiotusentals människor som lider av hunger och undernäring runtom i världen.

Hungersnödssituationen

Uppskattningsvis lider 20 millioner människor i Sydsudan, Somalia, nordöstra Nigeria och Jemen av svält på grund av långvarig torka och inbördeskrig. Ytterligare 10 miljoner människor befinner sig i kris och har svårt att få tillräckligt med mat till sina familjer.

LDS Charities samarbetar med the Real Medicine Foundation i flera hjälpprojekt i åtta länder, bland andra Sydsudan, Somalia och Uganda, dit tusentals anländer dagligen till flyktinglägret Bidi Bidi.

”Det har varit en ära och ett nöje att arbete med LDS Charities,” sa doktor Martina Fuchs,  barnläkare och grundare av Real Medicine Foundation, som lovprisade organisationen och kyrkan för dess ”stora integritet.”

I Bidi Bidi arbetar man på att barnen ska få gå i skolan igen och att flyktingarna ska få tillgång till läkarvård. ”Vi kommer förse hela Bidi Bidi med sjukvård innan året är slut, och vi planerar redan 30 vårdcentraler och sjukhus,” sa Fuchs.

Real Medicine Foundation anställer och stöttar människor som kommer från de länder där de verkar eftersom de förstår sig på de lokala behoven. ”Detta är någonting som LDS Charities absolut stöttar, och det är därför det är så fantastiskt,” förklarade Fuchs.

Juni 2016, gick kyrkans presidentskap och andra religiösa ledare och akademiker runt om i världen, tillsammans med FN:s livsmedelsprogram ut med uttalanden om att stödja arbetet med att utrota svälten i hela världen.

”Våra hjärtan är fyllda av medlidande … för de många Guds barn som lider av brist på daglig mat och som därför måste kämpa med de förödande följderna av hunger och undernäring. … Vi inbjuder människor överallt att öppna sina hjärtan och sinnen för detta växande behov och göra resurser tillgängliga för arbetet med att utplåna hunger där de bor” sa första presidentskapet.

LDS Charities har bidragit med nästan två miljarder dollar för att hjälpa miljontals människor i 189 länder sedan 1985. Kyrkan kommer att fortsätta bidra med hjälp i Afrika och varhelst i världen som behov uppstår. Kyrkans humanitära arbete började med att medlemmar reagerade på en hungersnöd i Etiopien på 1980-talet. För mer information, besök LDS Charities hemsida eller Facebooksida.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.