Pressmeddelande

Kyrkan har inskaffat tryckarens manuskript till Mormons bok

Historiska dokument köpta av Community of Christ

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som har sitt huvudkontor i Salt Lake City, Utah, inskaffade nyligen tryckarens manuskript till Mormons bok av Community of Christ i Independence, Missouri. Sista dagars heliga anser att Mormons bok är slutstenen i deras religion, en helig skrift som liksom Bibeln vittnar om Jesus Kristus.

Äldste Steven E. Snow, kyrkans historiker och skrivare, säger: ”Vi hävdar att Mormons bok är en helig skrift liksom Bibeln. Tryckarens manuskript är det äldsta kvarvarande exemplaret av Mormons bok, med omkring 72 procent av Mormons boks text, eftersom endast 28 procent av det föregående dikterade exemplaret överlevde årtionden i en hörnsten i Nauvoo, Illinois.”

Äldste Snow uttrycker sin tacksamhet för hur väl manuskriptet har bevarats av Community of Christ i över ett århundrade. Han tackar också de generösa donatorer som tillhandahållit medlen för inskaffandet av den här skatten till kyrkan.

Hela tryckarens manuskript publicerades 2015 som en del av projektet Joseph Smith Papers. Den finns i volym tre i serien Revelations and Translations. Så småningom kommer digitala bilder av hela manuskriptet att finnas på josephsmithpapers.org.

Det finns planer på att visa manuskriptet för allmänheten i kyrkans historiska bibliotek under de kommande månaderna.

Se tillkännagivandet från den 20 september 2017 av Community of Christ i Independence, Missouri

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.