Pressmeddelande

Samarbete mellan trosåskådningar gynnar över 150 äldre personer och behövande familjer

Latter-day Saint Charities och Sjundedags Adventistsamfundet samarbetar för att köpa in och leverera maträtter

Den globala covid-19-pandemin har ökat behovet att bemöta hungern bland de fattiga i Kap Verde, och det behovet är både utbrett och brådskande. I februari 2021 gick två välgörenhetsorganisationer samman för att göra just det.

CaboVerde_InterfaithProject01
CaboVerde_InterfaithProject01
Volontärer lastar mat och förnödenheter i Praia.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

The Community Association for Development of Pensamento (ACDP) tillhandahåller mat och tjänster till äldre i sin inrättning i Kap Verde. När pandemin hade tvingat dem att stänga ville de leverera mat till hemmen i stället. Deras vädjan om hjälp möttes av en donation från Latter-day Saint Charities (LDSC) som hjälpte till att köpa in och leverera ett tremånadersförråd av mat och förnödenheter till sjuttio större familjer i staden Praia. Den här insatsen gynnade över fyra hundra behövande personer.

”LDSC valde att samarbeta med ACDP eftersom vi kände att de betjänade några av de mest utsatta och påverkade befolkningsgrupperna, i synnerhet äldre och mödrar som fostrar små barn”, säger Lucilino Mendonca, representant för LDSC:s välfärds- och oberoendeservice.

CaboVerde_Interfaith_02
CaboVerde_Interfaith_02
Latter-day Saint Charities och Sjundedags Adventistsamfundet hjälper tillsammans sin nästa.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

En kort tid senare gick LDSC samman med Sjundedags Adventistsamfundet (SDA) vid toppen av Monte Vermelho för att leverera matkorgar till femtio behövande familjer, varefter de hjälpte ytterligare fyrtio familjer. Matkorgar levererades med hjälp av unga vuxna och missionärer från församlingen i Praia. Noemy Lopes, en ung vuxen som hjälpte till med distribueringen, säger: ”Det var en jättebra upplevelse för mig när jag hade förmånen att använda min tid till att välsigna andra.”

Ledare från båda kyrkoorganisationerna var närvarande vid avslutningsceremonin i mars 2021. Roseveltt Teixeira, president för kyrkans församling i Praia, sa att ”den här donationen speglar det vi tror på: att vi som medlemmar i kyrkan följer Jesus Kristus genom att lyda det andra stora budet att tjäna andra”. En ledare för SDA:s lokala församling tillade: ”Det är av största vikt att våra församlingar har partnerskap som detta, då vi drar nytta av vår gemensamma tro på att tjäna andra.”

CaboVerde_Interfaith_03
CaboVerde_Interfaith_03
Avslutningsceremoni efter den gemensamma hjälpinsatsen.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Latter-day Saints Charities är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära gren. Dess syfte är att avhjälpa lidande, främja oberoende och ge möjlighet till tjänande. Latter-day Saints Charities driver bistånds- och utvecklingsprojekt i 195 länder och territorier och ger hjälp utan anseende till ras, religiös tillhörighet eller nationalitet. Bistånd ges utifrån grundprinciperna personligt ansvar, samhällsstöd, oberoende och hållbarhet. Till stor del driven med hjälp av volontärarbete verkar den både självständigt och i samarbete med andra välgörenhetsorganisationer och regeringar

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.