Pressmeddelande

Saints [De heliga], volym 3 återger berättelser om sista dagars heliga runt om i världen

Det nyaste kapitlet i kyrkans officiella historia betonar bidrag från trofasta i Europa

Den efterlängtade tredje volymen av Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days [De heliga: Berättelsen om Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna] publicerades i dag på 14 språk och når därmed en global läsekrets. Den här nya boken, Boldly, Nobly, and Independent [Kraftfullt, ädelt och oförskräckt], återger berättelser om sista dagars heliga från 1893 till 1955 – inklusive byggandet av det första templet på europeisk mark samt upplevelser av att utöva tro bakom järnridån.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

Saints, Volume 3 finns nu att köpa på kyrkans nätbutik och i distributionscenter. Den digitala versionen finns att tillgå gratis på kyrkans hemsida och under delen Kyrkans historia i Evangeliebiblioteket.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

Tidigare volymer av Saints fokuserar på återställelsens inledning, när de heliga samlades för att bygga tempel i Kirtland, Nauvoo och Utah. Dessa böcker innehöll berättelser från England, Skandinavien och Stillahavsöarna, men det är i volym 3 som historien verkligen blir global. Över hälften av bokens berättelser utspelar sig utanför USA – i Europa, Asien, Afrika, Central- och Sydamerika samt Oceanien. Kulmen av boken är när president David O. McKay inviger templet i Schweiz, det första i Europa. De europeiska heliga behövde inte längre ta sig över havet för att fullt ut kunna ta del av det återställda evangeliets välsignelser.

”Läsarna kommer att glädjas, och ibland våndas, när de läser om upplevelser som heliga över hela världen har haft”, säger äldste LeGrand R. Curtis jr, kyrkans historiker och skrivare. ”I den nya volymen får vi de första glimtarna av hur templen välsignar kyrkans medlemmar utanför Nordamerika, och vi ser vilket starkt inflytande förrättningarna i dessa tempel har på de heliga.”

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Många läsare är bekanta med tidigare perioder i kyrkans historia, men Saints, Volume 3 lyfter fram en lite mer okänd period av de heligas historia. Det är en tid av modernisering som började med att man förflyttade sig med häst och vagn och kommunicerade via telegraf, och slutade med överljudsplan och färgteve.

”Volym 3 täcker en period av dramatiska förändringar i världen och i kyrkan, både i institutionen och i medlemmarnas vardagliga liv och upplevelser”, säger Lisa Olsen Tait, chefredaktör för bokserien. ”Vi visar de här förändringarna genom vanliga heligas ögon över hela världen – en ung prästadömsbärare i Cincinnati, en japansktalande systermissionär i Hawaii, ett nygift par som ställs inför osäkerhet och restriktioner bakom Berlinmuren.”

När läsarna möter ekonomiska svårigheter, brutala globala krig och en influensapandemi i boken inser de att detta att hålla fast vid tro i svåra tider inte är något nytt för sista dagars heliga. Det finns berättelser om kvinnor och män som ställdes inför tvivel och förtryck, men även berättelser om hopp och förlikning, där kyrkans medlemmar tjänade och välsignade sin nästa.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

För läsare som vill dyka ner ännu djupare i de heligas historia har kyrkan också publicerat dussintals nya kyrkohistoriska ämnen – Church History Topics – i Evangeliebiblioteket, med detaljerade introduktioner till ämnen som sträcker sig från Den stora depressionen till Seminarier and Institut. I dag börjar också tredje säsongen av poddcasten Saints, där man går in bakom kulisserna för att berätta mer om människorna och händelserna i böckerna. Tidigare säsonger av poddcasten har nått hundratusentals lyssnare.

Saints, som så småningom kommer att bestå av fyra volymer, är den fjärde officiella historieserien som kyrkan producerat. Joseph Smith bemyndigade och översåg nedtecknandet av kyrkans första historieberättelse på 1830-talet, och den publicerades med början 1842. Den andra historieberättelsen publicerades 1930 av assisterande kyrkohistorikern B. H. Roberts, innan kyrkans medlemsantal hade nått en miljon.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.