Senaste nytt

Russell M. Nelson är ny president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Russell M. Nelson är ny president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.  Tillkännagivandet gjordes i dag 16 januari i Salt Lake City, Utah, USA. President Nelson, 93, efterträder President Thomas S. Monson som dog den 2 januari 2018. Som kyrkans president är han ledare för ett världsomspännande trossamfund med mer än 16 miljoner medlemmar. Han har kallat Dallin H. Oaks, 85, som förste rådgivare och Henry B. Eyring, 84, som andre rådgivare att verka med honom i första presidentskapet, kyrkans högsta styrande organ.

Russell M. Nelson är ny president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.  Tillkännagivandet gjordes i dag 16 januari i Salt Lake City, Utah, USA. President Nelson, 93, efterträder President Thomas S. Monson som dog den 2 januari 2018. Som kyrkans president är han ledare för ett världsomspännande trossamfund med mer än 16 miljoner medlemmar.

Han har kallat Dallin H. Oaks, 85, som förste rådgivare och Henry B. Eyring, 84, som andre rådgivare att verka med honom i första presidentskapet, kyrkans högsta styrande organ.

 

President Russell M. Nelson kallades som medlem av de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 7 april 1984. Han avskildes som president för de tolv apostlarnas kvorum av President Thomas S. Monson onsdagen den 15 juli 2015.

Dr Nelson är en internationellt erkänd kirurg och forskare inom medicin och tog sin kandidat- och magisterexamen vid University of Utah (1945 och 1947). Han tillhör bland annat alumnistudentföreningarna Phi Beta Kappa och Alpha Omega Alpha. Han fullgjorde sin specialistutbildning inom kirurgi vid Massachusetts General Hospital i Boston och vid University of Minnesota, där han doktorerade 1954. Han fick också hedersexamen Doctor of Science av Brigham Young-universitetet 1970, Doctor of Medical Science av Utah State University 1989 och Doctor of Humane Letters av Snow College 1994.

Han har i sitt yrkesliv verkat som forskningsprofessor i kirurgi och chef för Thoracic Surgery Residency vid University of Utah och ordförande för Division of Thoracic Surgery på LDS Hospital i Salt Lake City.

Dr Nelson har gett ut många alster och kapitel i medicinska läroböcker och föreläste och reste över Förenta staterna och i många andra länder i sitt yrke innan han kallades som generalauktoritet. Han har fått många utmärkelser och hedersbetygelser, bland annat Distinguished Alumni Award från University of Utah, the Heart of Gold Award från American Heart Association, ett hedersomnämnande för internationellt arbete från American Heart Association och Golden Plate Award från American Academy of Achievement. Han har fått hedersprofessurer i tre universitet i Kina.

Dr Nelson har verkat som president för Society for Vascular Surgery, chef för American Board of Thoracic Surgery, ordförande för Council on Cardiovascular Surgery för American Heart Association och direktör för Utah State Medical Association.

Han finns med i Who’s Who in the World, Who’s Who in America och Who’s Who in Religion.

President Nelson har verkat i många ämbeten i kyrkan. Han verkade som stavspresident för Bonneville stav från 1964 till juni 1971 då han kallades som Söndagsskolans generalpresident. Innan han kallades till de tolv apostlarnas kvorum verkade han som regionrepresentant med ansvar för området Kearns i Utah. Han hade tidigare verkat som regionrepresentant för Brigham Young-universitetet.

President Nelson föddes den 9 september 1924 och är son till Marion C. och Edna Anderson Nelson. Han och hans hustru Dantzel, född White, fick tio barn. Syster Nelson avled i februari 2005. I april 2006 gifte han sig med Wendy L. Watson.

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.