Pressmeddelande

Påskbudskap från första presidentskapet - 2012

Vid den här tiden på året minns hela den kristna världen Herren, Jesu Kristi uppståndelse. Av kärlek till sin Fader och till oss led Frälsaren på ett sätt som är bortom mänsklig förmåga. Han sa "Detta lidande fick mig, ja, Gud, den störste av alla, att skälva av smärta och blöda ur varje por samt lida till både kropp och själ — och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga — dock, ära vare Fadern, och jag drack och fullbordade mina förberedelser för människobarnen."(Läran och Förbunden 19:18-19).

Vår Frälsare upphävde dödens bojor. Genom Kristi uppståndelse kan vi veta att livet är evigt. Vår Herre och Frälsare är ett levande vittne om detta.

Som särskilda vittnen förkunnar vi att Gud lever. Jesus Kristus är Hans Son, den enfödde. Han är vår Återlösare och Förespråkare hos Fadern. Jesus Kristus sonade för våra synder. Han blev den första att uppstå. Genom hans död kommer alla att få leva igen.

Första presidentskapet,
Thomas S. Monson
Henry B. Eyring
Dieter F. Uchtdorf

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.