Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE — 20 JUNI 2012

SALT LAKE CITY

Ett tjänandesamarbete har förnyats mellan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna) och amerikanska Röda korset för att hjälpa behövande.

Gail McGovern, president och verkställande direktör för amerikanska Röda korset, sade under en presskonferens vid kyrkans Welfare Square i Salt Lake City, Utah, onsdagen den 20 juni 2012, att den nya överenskommelsen omfattar större samordning med kyrkan i att sponsra blodgivarkampanjer.

”Varannan sekund är det någon i vårt land som behöver en blodtransfusion”, sade McGovern. ”Och gång på gång har kyrkans medlemmar rullat upp ärmarna för att ge livräddande donationer, och det är en sådan generös gärning. Här i Utahområdet donerar sista dagars heliga 50000 enheter blod årligen i blodgivarkampanjer som ordnas av kyrkan.”

Det förnyade samarbetet innebär att kyrkan ökar sitt engagemang genom att ordna fler blodgivarkampanjer i möteshus och andra kyrkobyggnader.

McGovern berättar att Röda korset skickar sex till tio miljoner enheter blod per år till olika sjukhus. I Utahområdet utgör kyrkans arbete för att sponsra blodgivarkampanjer 25 procent av allt blod som doneras.

”Jag vill att allmänheten ska veta”, sade McGovern, att ”Röda korset är mer redo än någonsin för nödsituationer tack vare samarbetet vi har med Jesu Kristi kyrka.”

De båda organisationerna har under 25 års tid på ett effektivt arbetat tillsammans med katastrofhjälp, blodgivningskampanjer, ekonomiska bidrag och in natura-donationer, samt mässlingsinitiativet, som ledde till att 213 miljoner barn i över 40 afrikanska länder vaccinerades.

Förutom blodgivarkampanjer kommer kyrkan att engageras i planering, utbildning och övningar i samband med katastrofhjälp och i att hitta lokaler till härbärgen.

”Kyrkan har skapat en stark beredskapskultur bland sina medlemmar”, sade McGovern. ”Jag tror att det kan vara en modell för andra i hela landet.” Kyrkan råder medlemmarna att förbereda sig för personliga nödsituationer eller naturkatastrofer genom att göra upp beredskapsplaner och ha ett grundläggande nödförråd tillhanda.

”Som medlemmar i kyrkan är vi förpliktade att hjälpa fattiga och behövande, och vi ser det som ett gudomligt påbud”, sade Steve Peterson, verkställande chef för kyrkans välfärdstjänst. ”Vårt partnerskap med amerikanska Röda korset och andra stärker bara vår förmåga att kunna göra det som vi känner är vårt ansvar som medlemmar i kyrkan.”

”Jag är tacksam för vidden och djupet i samarbetet som Röda korset har med kyrkan”, avslutade McGovern. ”Tillsammans hjälper vi behövande människor i vårt område, över hela landet och över hela världen.”

Gail McGovern, president och verkställande direktör för amerikanska Röda korset, lyssnar på Rick Foster, chef för Welfare Square, under en rundtur.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.