Pressmeddelande

Nya presidentskapet för europaområdet börjar verka

 

Den 1 augusti 2019 börjar äldste Gary B. Sabin verka som ny president för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Äldste Massimo De Feo kommer att verka som förste rådgivare och äldste Erich W. Kopischke som andre rådgivare.  Det nya områdespresidentskapet tillkännagavs i april.

Kyrkans förvaltning världen över är indelad i 21 geografiska områden.  I dag presiderar presidentskapet för området Europa över 493 970 medlemmar i mer än 1 300 församlingar i drygt 40 länder, 26 missioner och en missionärsskola.  Där finns också 15 tempel, antingen i bruk, under uppbyggnad eller renovering eller tillkännagivna.  Under ledning av första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum ska det nya områdespresidentskapet ge andlig och administrativ ledning åt kyrkans ledare och medlemmar i den här regionen.

Äldste Gary B. Sabin inröstades som generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 2 april 2016.   I sitt senaste uppdrag verkade han som förste rådgivare i presidentskapet för området Europa.  

Äldste Sabin har verkat i ett antal ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Nederländerna/Belgienmissionen, biskop, stavspresident och områdessjuttio.

Äldste Sabin föddes i Provo i Utah, USA den 7 april 1954 och har en masterexamen i företagsledning från Stanford University och en kandidatexamen i ekonomi från Brigham Young University.  Som grundare och styrelseordförande/VD för två företag som noterats på New York-börsen har han främst sysslat med kommersiella fastigheter i sitt yrkesliv.  Han är grundare av Sabin Children’s Foundation som erbjuder barnhälsovård i u-länder.  Han gifte sig med Valerie Purdy i augusti 1976 och de har fem barn.

Äldste Massimo De Feo inröstades som generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 2 april 2016. Då han kallades verkade han som medlem i de sjuttios tredje kvorum i området Europa.  Äldste De Feo har verket i många ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Italienmissionen Rom, grenspresident, distriktspresident, rådgivare i ett biskopsråd, högrådsmedlem, stavspresident och områdessjuttio.

Efter att ha verkat som heltidsmissionär påbörjade han sin yrkesbana inom internationella relationer, anställdes av USA:s utrikesdepartement och fick ett diplomatuppdrag i Italien. Efter mer än 30 år av tjänande verkade han senast som ämbetsman vid regionala federala socialkontoret för Sydeuropa, Nordafrika och Mellanöstern. Äldste De Feo föddes i Taranto i Italien den 14 december 1960. Han gifte sig med Loredana Galeandro i augusti 1984. De har tre barn.

Äldste Erich W. Kopischke inröstades som generalauktoritetssjuttio i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga den 31 mars 2007.   Han verkade som förste rådgivare (2008–2009) och president (2009–2012) i presidentskapet för området Europa.  Före sin kallelse till generalauktoritet på heltid var äldste Kopischke koordinator för Seminarier och religionsinstitut i Europa.  Tidigare i sitt yrkesliv var han försäkringsagent med eget företag och blev senare verkställande direktör för ett landsomfattande försäkringsbolag i Tyskland.  Hans första yrkesutbildning och examen var inom företagsekonomi.

Äldste Kopischke har verkat i många ämbeten i kyrkan, bland annat som heltidsmissionär i Tysklandmissionen München, stavspresident, distriktspresident, högrådsmedlem och grenspresident.  År 2003 kallades han att presidera över Tysklandmissionen Berlin.

Erich Willi Horst Kopischke föddes i Elmshorn i Tyskland den 20 oktober 1956.  Han gifte sig med Christiane Glück i december 1978.  De har sju barn.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.