Pressmeddelande

President Uchtdorf överlämnar donation till FN:s livsmedelsprogram

President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, överlämnade en check på 3 miljoner dollar till Förenta nationernas livsmedelsprogram (WFP) å kyrkans vägnar under ett besök nyligen i Rom. Den 17 juli träffade president Uchtdorf Ertharin Cousin, VD för WFP. Donationen ska användas för att skaffa fram livsmedel till flyktingar och tvångsförflyttade i Kamerun, Tchad och Syrien.

Med 65 miljoner flyktingar över hela världen är kyrkan inriktad på att lindra lidande i alla former, däribland svält.

”Jag överlämnade en check till livsmedelsprogrammet å [kyrkans medlemmars] vägnar. Generösa offergåvor från våra medlemmar över hela världen möjliggör sådana donationer. Deras hängivenhet, deras samlade beslutsamhet att göra en insats, och inte bara prata om det, kommer att göra stor skillnad i Guds barns liv”, sa president Uchtdorf.  

President Uchtdorf besökte också två flyktingläger nära Aten under sitt Europabesök. Den katolska hjälpverksamheten CRS var värd för hans besök i lägret i Pireus, som hjälper omkring 1 300 människor utanför Aten. Internationella räddningskommittén (IRC) inbjöd honom också till flyktinglägret i Eleonas, som hyser över 2 400 flyktingar.

LDS Charities, kyrkans humanitära gren, samarbetar med CRS och IRC i att hjälpa flyktingar både i Europa och i hela världen.

Det här är tredje året i rad som LDS Charities gått samman med FN för att bekämpa svälten. Förra året bidrog kyrkan till arbeten med att lindra svälten för dem som led av torkan i Etiopien. 2014 gick hjälpen till mat för dem som påverkats av Ebolakrisen.

Det finns uppskattningsvis 795 miljoner hungrande människor i världen i dag, och omkring en av nio människor får inte mat dagligen. Undernäring påverkar en av två människor på jorden. WFP är världens största hjälporganisation som bekämpar svält över hela världen. De ger livsmedelshjälp vid katastrofer och samarbetar också med samhällen för att förbättra livsmedelsförsörjningen och bygga upp resurser. Varje år hjälper WFP i genomsnitt 80 miljoner människor i omkring 80 länder.

WFP har målet att skapa en värld utan hunger innan 2030, så som anges i de mål för hållbar utveckling som antagits av världsledare i september förra året. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.