Pressmeddelande

President Oaks berättar för studenter i Rom varför religionsfriheten är viktig

Han säger att troende måste förenas för att "bistå, agera som en tillflykt och arbeta för religionsfrihet över hela världen".

I ett tal vid Sapienza-universitetet i Rom på tisdagen sa president Dallin H. Oaks i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga att religionsfrihet är av oskattbar global betydelse och värd att skydda.

President Oaks Rome 01
President Oaks Rome 01
President Dallin H. Oaks talar vid Sapienza-universitetet i Rom tisdagen den 14december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Oaks, förste rådgivare i första presidentskapet, förklarade att Jesu Kristi kyrka är en återställd tro (inte protestantisk eller katolsk), och sa att ”återställelsen av den kristna lärans fullhet lär oss att Gud skapade och satte sina barn på jorden för att växa andligen genom att göra rätt val mellan gott och ont i enlighet med hans bud. Valfriheten är därför grundläggande i Guds plan.”

President Oaks citerade Cole Durham, professor vid Brigham Young University, och två andra apostlar och berättade om flera av religionsfrihetens viktigaste fördelar.

President Oaks sa att religionsfrihetens beskydd ”inte bara är förknippat med skyddet av andra viktiga rättigheter, utan också med annat gott i samhället som ekonomisk frihet, högre BNP per hushåll, bättre inkomster för kvinnor, jämlikhet mellan könen, högre läs- och skrivkunnighet, bättre hälsa och utbildning samt en stärkt demokrati”.

President Oaks Rome 02
President Oaks Rome 02
Paolo Naso, professor i statsvetenskap och journalistik, och president Dallin H. Oaks i första presidentskapet, skakar hand vid Sapienza-universitetet i Rom den 14december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Annat gott som religionsfrihet ger, sa president Oaks, är pluralism, fred och en ordentlig separation av kyrka och stat. President Oaks citerade ett tal som äldste D. Todd Christofferson[JU1] höll i oktober 2021 och sa: ”Religionsfrihetens historia visar att respekt föder respekt. Regeringar som skyddar religionsfriheten har färre sociala konflikter och större social sammanhållning.”

President Oaks talade länge om en annan fördel: det välgörenhetsarbete som troende utför. Han läste ur äldste Quentin L. Cooks tal vid University of Notre Dame i juni 2021 och sa att ”religiös ansvarskänsla gagnar det sekulära samhället” eftersom ”religionen inspirerar troende att utföra en mängd goda gärningar för andra”. President Oaks gav flera exempel från de sista dagars heligas värld under 2021:

  • Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka över hela världen har tjänat omkring 6 miljoner timmar i välfärds- och humanitära projekt i kyrkans regi (denna siffra inkluderar inte det som medlemmarna gör på egen hand).
  • Webbplatsen JustServe hjälper över 655 000 volontärer att få kontakt med och möta behov i samhället.
  • Kyrkan samarbetar med katolska kyrkan och andra i Italien för att hjälpa flyktingar med mat, tak över huvudet, läkarvård och utbildning i färdigheter.
  • Sista dagars heliga samarbetar med muslimska, judiska och kristna organisationer i medelhavsområdet för att hantera konflikter, svält, sjukdom och tvångsförflyttning.
  • Kyrkan samarbetar med Indiens regering för att förbättra tillgången till synvård, mödravård och vård för nyfödda samt utbildning i färdigheter. Kyrkan donerade också 4 miljoner dollar till syrgaskoncentratorer[JU2] , respiratorer och annan medicinsk utrustning.
  • Kyrkan är engagerad i över 575 andra covid-19-relaterade projekt i 74 länder.

Som i president Oaks budskap vid University of Virginia i november sa han att den centrala kristna värderingen att leva i fred med andra – det som kyrkan kallar ”rättvisa för alla” – är nödvändig för religionsfrihetens framgång.

President Oaks Rome 03
President Oaks Rome 03
Alessandro Saggioro, professor i historia och religion vid Sapienza-universitetet i Rom, talar till elever och fakulteten den 14december 2021.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Att leva som medborgare i ett pluralistiskt samhälle innebär i realiteten att vi måste acceptera vissa lagar som vi inte tycker om och lära oss att leva fredligt med de personer vars värderingar skiljer sig från våra egna”, sa han. ”Vi bör inte förvänta oss eller söka fullständig dominans för våra egna ståndpunkter, utan bör i ömsesidig respekt söka rättvisa för alla. Det kräver naturligtvis att vi försöker förstå andras upplevelser och bekymmer.”

President Oaks sa att även om ett lagförslag om rättvisa för alla för närvarande försmäktar i USA:s kongress, ”gör vikten av de berörda värderingarna en förlikning värdefull”. Upprättandet av ”fungerande relationer mellan regeringar och dem som söker religionsfrihet eller trosfrihet” är ett ”ämne där vi har mycket att lära av varandra”, sa han.

President Oaks citerade uppgifter som säger oss att få människor i dag värdesätter organiserad religion och religionsfrihet. Varför är det så? Kanske, sa han, eftersom vi har förlorat tråden i Kristi grundläggande lära att älska Gud och vår nästa.

”Med den kärlek och ömsesidiga respekt som omfattas av gudomliga bud behöver vi hitta sätt att lära av varandra och förstärka de gemensamma insikter som håller oss samman i ett stabilt, pluralistiskt samhälle”, sa han. ”Det är så vi kan förhindra att djupa skillnader i viktiga värderingar splittrar vår samhälleliga enighet.”

President Oaks sa att vägen framåt är interreligiös solidaritet. Han citerade äldste Cook och sa att katoliker, evangeliska kristna, judar, muslimer, sista dagars heliga och andra trossamfund ”måste vara en del av en troskoalition som bistår, fungerar som en tillflykt och arbetar för religionsfrihet över hela världen”.

”Som en som kallats att vittna om Jesus Kristus och att främja den frid och kärlek han undervisade om”, sa president Oaks, ”vittnar jag om kraften i dessa tankar och nedkallar Guds välsignelser över alla som strävar efter att främja dem.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.