Pressmeddelande

Fyra områdesandakter med apostlar når unga vuxna i Europa under 2022

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga streamar flera apostelledda områdesandakter för sista dagars heliga i åldrarna 18–30 år söndagen den 9 januari 2022.

SandIDevotional01Download Photo

Andakter med medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum kan ses på olika språk på YouTube eller på kyrkans direktsändningssida. Se länkarna ”Mer information” nedan för sändningstider, YouTube-länkar, talare och annan detaljinformation för varje utsändning.

Äldste Quentin L. Cook
områdena Europa, Europa Öst, Afrika och Mellanöstern
engelska, tyska, italienska, ukrainska, svenska, nederländska, ungerska, norska, finska, danska, kroatiska, ryska, rumänska, slovenska, tjeckiska, albanska och polska
Mer information

Äldste D. Todd Christofferson
områdena Brasilien, Afrika och Europa
portugisiska
Mer information

Äldste Neil L. Andersenområdena Latinamerika och Spanien
Mer information

Äldste Dale G. Renlund
områdena Kanada, Frankrike, Afrika, Karibien och Stilla havet
franska
Mer information

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.