Pressmeddelande

President Hinckley samtalar med Larry King på bästa sändningstid

"Larry King Live" på bästa sändningstid. President Hinckley samtalar med programvärd i pratshow om familjer, krig, utbildning och åldrande

"När allt kommer omkring är den största tillfredsställelsen i livet då man blir gammal att få se sina barn tillväxa i rättfärdighet och tro och godhet som medborgare i det samhälle de är en del av", sade president Hinckley.

Kyrkans 15:e president svarade på frågor om flera aktuella ämnen, bland annat följande:

Hur en fridens man ser på konflikten i Irak "Vi tror på fred. Vi arbetar för fred. Vi ber för fred. Men vi är alla medborgare i nationen och vi utför vår plikt så som denna plikt definieras av våra ledare."

President Hinckley tillade att han ber varje kväll "om att detta ska få ett fredligt slut, att vi kan uppnå fredlig samexistens och inte fortsätta med ändlöst krig därborta".

Är kriget mot terrorism en kamp mellan kristna och muslimer? "Jag ser det inte så. Jag ser det - kriget, terrorismen - som ett verk av en grupp missledda, onda människor. Hur de tolkar sin religion kan vara en faktor i det de gör, men det är inte representativt för den stora majoriteten av muslimer i världen."

Kyrkans motstånd mot äktenskap mellan homosexuella "Vi är inte fientliga mot homosexuella - vi är för familjen. Låt mig uttrycka det på det sättet. Vi älskar dessa människor och försöker samarbeta med dem och hjälpa dem. Vi vet att de har ett problem. Vi vill hjälpa dem lösa det problemet."

"Ett problem de orsakat eller som de föddes med?" frågade King.

"Jag vet inte", svarade president Hinckley. "Jag är inte någon expert på detta. Jag gör inte anspråk på att vara någon expert på detta. Faktum är att de har ett problem."

President Hinckley tillade: "Vi vill vara försiktiga" beträffande statligt erkända civila förbindelser som kan leda till äktenskap mellan homosexuella.

När frestelser kommer "Ta avstånd från dem. Vänd dem ryggen. Lämna dem där."

Att vara ledare för kyrkan i hög ålder "Jag mår rätt bra förutom att jag måste ha en käpp för att ta mig fram. Den här ändan av mig (pekar på huvudet) tycks fungera bra, men den här ändan (pekar på benen) gör det inte."

Livet utan syster Marjorie Hinckley "Man kommer aldrig över det, naturligtvis gör man inte det. Men det bästa man kan göra är att bara hålla sig sysselsatt. Att fortsätta arbeta hårt, så att man inte tänker på det hela tiden. Arbete är det bästa medlet mot sorg."

Uppfattningen att kvinnor betraktas som "lägre stående" i kyrkan "Det finns ingen grund för det. Fråga kvinnorna så får du svaret."

President Hinckley talade sedan om kyrkans hjälpförening med dess 4 miljoner medlemmar, den största kvinnoorganisationen i världen. När han förfrågades om mödrar som arbetar utanför hemmet, sade president Hinckley att samhället betalar ett högt pris för sådana arrangemang och att familjerna är under förfärlig press.

"Jag säger helt enkelt så här", tillade han, "var försiktiga, gör det allra bästa ni kan."

Mörkhyades ställning i kyrkan President Hinckley sade att kyrkan utvecklas "på ett underbart sätt", och att det nyligen invigda templet i Ghana och det kommande templet i Nigeria används och kommer att användas nästan enbart till välsignelse för mörkhyade. När president Hinckley fick frågan om en mörkhyad medlem en dag kommer att leda kyrkan, svarade han: "Det kan mycket väl vara en möjlighet."

Kyrkans presidents börda "Man känner sig ibland otillräcklig ... Man ställs inför besvärliga problem, stressfyllda problem. Men allt ordnar sig. Jag arbetar bara på och förutsätter att allt ordnar sig. Jag är optimist."

Visdomsordet "År 1833 fick kyrkan denna hälsoprincip som har varit till välsignelse för vårt folk på ett underbart sätt. Statistiska undersökningar visar att vi på det hela taget lever längre än den övriga befolkningen, och jag tror att det har ett direkt samband med denna hälsolag."

Politik Fastän president Hinckley en gång när han var "en mycket ung man" var delegat i ett statligt republikanskt konvent, sade han: "Jag har röstat på människor och inte på partier." Han tillade att han har röstat på kandidater från båda de stora politiska partierna.

Tionde "Vi tillämpar tiondelagen. Det fungerar. Det är Herrens lag. Han har framställt lagen med ungefär så här många ord (håller tummen och pekfingret ungefär 3 cm från varandra). Jämför det med skattelagarna. Lägg märke till skillnaden.

Kyrkans ständiga utbildningsfond "Vi har inbjudit människor att bidra och de har bidragit mycket, mycket generöst till en kapitalfond. Avkastningen på det kapitalet används till att ge lån till ungdomar så att de kan gå i skolan och utbilda sig. Vi har nu omkring 16 000 ungdomar i skolan med hjälp av dessa lån."

Den hjärtliga stämningen mellan de två männen märktes kanske mest när programmet skulle göra uppehåll för reklaminslag. Efter ett avsnitt vände sig Larry King till sin personal och sade medan han pekade på president Hinckley: "Jag tänker åka iväg med (honom)." Efter ett annat avsnitt skämtade King med president Hinckley om att han kanske använde Botox för att se ung ut. President Hinckley skakade bara på huvudet. "Ingen Botox", svarade han.

Efter inspelningen tillfrågades King varför president Hinckley var en trevlig och aktuell gäst.

"Han är en gentleman. Han går rakt på sak", sade Larry King till Church News.

Han prisade också 94-åringens utomordentliga mentala förmåga. "Med andra ord: (President Hinckley är) skärpt."

Av Jason Swensen, Church News

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.