Video

Om Mormons Bok

För någon kan det vara som en själslig frukost och en annan beskriver den som avgörande för sin relation med Jesus Kristus. Hör vad Mormons bok kan betyda för någon och hur budskapet i den förändrar personers liv.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.