Pressmeddelande

Om att vara andligt förberedd

En grundval av tro

Om vi inte har en djup grundval av tro och ett fast vittnesbörd om sanningen så kan vi få det svårt att stå emot motgångarnas kärva stormar och iskalla vindar som oundvikligen drabbar var och en av oss.

Jordelivet är ett prövotillstånd, en tid då vi måste visa att vi är värdiga att återvända till vår himmelske Faders närhet. För att vi ska kunna prövas måste vi möta utmaningar och svårigheter.

De kan krossa oss, och vår själs ytskikt kan få sprickor och brytas sönder — det vill
säga om vår tros grundval, vårt vittnesbörd om sanningen, inte är djupt förankrad inom oss.

Läs forsättningen i februari månads nummer av kyrkans tidskrift Liahona.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.