Officiellt uttalande

Kyrkan uttrycker oro för dem som flyr våld, krig och religiös förföljelse

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är angelägen om alla Guds barns timliga och andliga välfärd världen över, med särskild omtanke om dem som flyr fysiskt våld, krig och religiös förföljelse. Kyrkan uppmanar alla människor och regeringar att till fullo samarbeta för att hitta de bästa lösningarna för att avhjälpa mänskliga behov och lidanden.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.