Pressmeddelande

ÖDELÄGGELSE EFTER BRAND LEDER TILL NYTT KAPELL

Sent på kvällen den 5 januari 2008 var två ungdomar, 18 och 19 år gamla, ansvariga för att starta branden som förstörde byggnaden. Branden började i en soptunna, spred sig snabbt i byggnaden och morgonen därpå låg kapellet i ruiner. Några föremål räddades: en bild av Jesus vid brunnen, en handknuten ryamatta som tillverkades på 1970-talet, mikrofilmrullar och en del utrustning i släktforskningsområdet i källaren.

President Kopischke som invigde det nya kapellet sade: ”Det som kan tyckas vara en katastrof visade sig bli en välsignelse. Våra hjärtan och medlemmarnas hjärtan ömmade för dessa stökiga ungdomar som, när de satte en närbelägen soptunna i brand, säkerligen inte gjorde det i avsikt att bränna ner kyrkan. De behandlades som att det skulle finnas en framtid i deras liv, trots att de gjort skada och måste ta ansvar för det. Det är vad vi lär oss av detta. Frälsaren fördömer oss aldrig. Han inbjuder oss att förändra vårt liv och gå vidare till ett bättre. Herren vill att vi ska återvända till vår himmelske Fader.” President Kopischke kallade den nya byggnaden ett sanningens standar och ett fyrtorn av ljus och tro. Han sade: ”Jag hoppas att ni och jag utvecklar tro på att Gud välsignar oss, vår familj, vårt land och vårt samhälle när vi helgar oss själva åt Herren.”

Ett öppet hus hölls i samband med invigningen. 46000 broschyrer som handlar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas tro, den nya byggnadens historia, och en inbjudan att närvara delades ut i stora delar av Tammerfors av 400 medlemmar.

Bland besökarna som kom till öppet hus fanns Ben och Jonna Christensen. Jonna är en populär sångerska, artist och underhållare från Finland. Hon har gett ut tre album (ett som nästan gav en guldskiva) och har ett nytt på gång. För sju år sedan blev Jonna medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Hon förändrade sin livsstil och inriktningen på sin musik. Hon framförde nyligen sin nya singel ”Puppets” i Eurovisionsschlagerfestivalen i Finland 2011. Med ”Puppets” ger hon ett tydligt budskap om passande klädsel.

En annan besökare var pastor Jorma Katainen från Ilomäentie församling (sjundedagsadventistkyrkan). Pastorn som hade erbjudit kyrkan att använda adventistkyrkan sade: ”Vi hjälpte er när er kyrka hade brunnit ner, och nu vill vi gratulera er till den nya byggnaden.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.