Pressmeddelande

Nytt utseende på lds.org

Kalla det en tidig julklapp om du vill, men från och med den 30 november hittar de som försöker nå kyrkans officiella hemsida möteren nydesignad webbsida med många nya inslag.

Den uppdaterade webbsidan har funnits som betaversion i flera månader på new.lds.org (se Church News, 17 sep.), men den gamla adressen ändras och hjälper besökaren till den nya webbsidan.

Under tiden finns den gamla lds.org kvar på adressen classic lds.org för personer som vill ha tag på det gamla innehållet som ännu inte är en del av nya lds.org, säger Lee Gibbons, chef för lds.org.

Här är några inslag från den nya webbsidan:

  • Nya studieredskap som hjälper användaren att göra anteckningar och markera verser i skrifterna, kyrkans tidningar och manualer och generalkonferenstal. Med en säker inloggningsidentitet kan användaren lagra sina markeringar och dagboksanteckningar under funktionen ”My Study Notebook” (Min studieanteckningsbok). I framtiden kommer ”My Study Notebook” att synkroniseras för användning med mobila internettjänster.
  • En ny avdelning med rubriken ”Prophets and Apostles Speak Today” (Profeter och apostlar talar idag) innehåller nya och gamla budskap från kyrkans ledare. Den kommer att förnyas när den nya webbsidan blir den officiella.
  • Avdelningen ”Church News and Events” (Nyheter och evenemang) sammanför rubriker från och länkar till var och en av kyrkans officiella nyhetsresurser - Public Affairs Newsroom, kyrkans tidningar, Mormon Channel och Church News. Avdelningen ersätter den nuvarande sidan ”Around the Church” (Kyrkan världen över) på lds.org.
  • Materialet från det världsomfattande ledarutbildningsmötet den 13 november finns på den nya webbsidan på 40 språk som text, enbart ljud och som ljud och bild. Utsändningen presenterade kyrkans nya administrativa handböcker. Handbok 2 finns på webbsidan på engelska. Handbok 1 finns också, enbart tillgänglig för biskopar och stavspresidenter.

Nuvarande bokmärken och länkar till lds.org omredigeras till de nya webbsidorna.

En huvudmeny är organiserad i fem delar:

Our Heavenly Father’s Plan (Vår himmelske Faders plan), Family (Familjen), The Church (Kyrkan), Service (Tjänande) och Study (Studier).

Webbsidan kommer att uppdateras med nytt innehåll med tiden. För närvarande finns sidan, förutom på engelska, också på spanska och tyska. Under de kommande månaderna startas den på ytterligare åtta språk: portugisiska, franska, italienska, ryska, koreanska, japanska, mandarin och kantonesiska.

De som utvecklar den nya webbsidan betonar att den är utformad för att hjälpa kyrkans medlemmar lära sig mer om, leva efter och sprida det återställda evangeliet, och att den blir en viktig kommunikationskanal som betonar den profetiska rösten. Den uppmuntrar också medlemmarna att sprida kyrkans budskap till andra.

Huvudmenyn är organiserad i fem delar: ”Our Heavenly Father’s Plan” (Vår himmelske Faders plan), ”Family” (Familjen), ”The Church” (Kyrkan), ”Service” (Tjänande) och ”Study” (Studier). En ny ledarwebbsida för biskopar och stavspresidenter hjälper dem effektivisera sina administrativa uppgifter.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.