Pressmeddelande

Från rullstolar till ved - humanitära behov avhjälps

Rullstolar, färskvatten, ny färg, skolböcker, och skolbänkar och även ved - alla förnödenheter som hjälper behövande - stod högt på listan av samtalsämnen när åtta servicemissionärspar samlades till en konferens i Friedrichsdorf i Tyskland den 18-19 november 2010. Det kalla vintervädret kunde inte kyla ner de varma känslor som uttrycktes när paren berättade om sina hjälp- och utvecklingsprojekt som hjälpt människor av alla trosåskådningar i deras ansvarsländer i centrala Europa.

Kyrkan utför humanitära projekt över hela världen och hjälper därmed behövande i 165 länder.

Enbart i Europa har den humanitära hjälpen till och med november uppgått till ett värde av 1 miljon euro. Kyrkans president, Thomas S. Monson, har sagt: ”Vi är en världskyrka med ett budskap för hela världen och ett program för hela världen, och hela vår avsikt är att hjälpa människor, att upplyfta dem, att stärka dem.”

Många har fått hjälp inom områdena utbildning, jordbruk, affärsverksamhet, hälsa och medicin. Dessa nutida samariter bor och tjänar bland folken. De arbetar dagligen på att följa Frälsarens uppmaning att mätta hungriga, ge törstiga att dricka, ge logi åt främlingen, klä de nakna och besöka sjuka och fängslade, ofta i fängelser som präglas av fattigdom.

Eftersom kyrkan ser att det finns behövande i alla samhällen hjälper den till när enskilda och deras familjer inte kan ta hand om sina grundläggande behov. De humanitära programmen är utformade för att hjälpa enskilda bli oberoende genom arbete och självständighet.

Under konferensens gång rapporterade man entusiastiskt om projekten:

  • En ny rullstol gör att en ung man i Serbien kan förflytta sig mer effektivt än när han bars på sin fars rygg.
  • Eftersom rent vatten är grundläggande för liv har en by på 5000 invånare i Moldavien nu ett nytt vattentorn, ny pump och ett nytt rörledningssystem som ger rent dricksvatten till den lokala skolan, förskolan, en hälsovårdscentral och kommunalhuset, och till en tredjedel av bostäderna i kommunen. Ett fyraårigt gemensamt projekt med kroatiska Röda korset restaurerade 1700 brunnar till världsstandard.
  • Två skolor i Kap Verde har fått ett nytt, fräscht utseende, med ny målarfärg och läromaterial för barnen.
  • Ny matlagningsutrustning och nya spisar underlättade arbetet för Röda korsets soppkök i Bosnien att laga fler måltider till familjer.
  • Specialiserad synvård och ett nytt avancerat operationsmikroskop har gett över 600 personer i Rumänien bättre syn.

Under två dagar delgav konferensdeltagarna tankar och vägleddes av råd från sin chef John Mulligan: ”När vi följer Frälsaren fylls våra relationer med ljuvlig förtrolighet då vi rådgör med varandra (Ps 55:14), undervisar och uppmuntrar dem vi tjänar, bekräftar andra och hjälper dem med deras önskemål och behov.”

Vi instämmer i orden från konferensens organisatör, äldste Blaine Colton: ”Vi undervisades, inspirerades, upplyftes och stärktes av umgänget med varandra. Det finns absolut människor i den här delen av världen som fått ett bättre liv tack vara dessa goda personers outtröttliga ansträngningar.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.