Pressmeddelande

Nya missionsledare påbörjar sina uppdrag runt om i Europa

14 par påbörjade sitt tre år långa tjänande den 1 juli 2023

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Helig har kallat nya missionspresidenter och deras kamrater för 14 missioner i Europa. De nya ledarparen påbörjade sitt tre år långa tjänande den 1 juli. Deras namn, uppdrag och korta biografier anges nedan.

New Mission Leaders 01
New Mission Leaders 01
Platserna och antalet nya missionspresidenter med kamrater för 134 missioner världen över som påbörjade sitt treåriga tjänande den 1 juli 2023. Grafik med tillstånd av Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Adriatiska missionen Nord

New Mission Leaders 02
New Mission Leaders 02
Brian E. Cordray och Angelika Cordray, missionsledare för Adriatiska missionen Nord.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Brian E. Cordray, 51 år, och Angelika Cordray, fyra barn, Frankfurts andra församling (engelsktalande), Frankfurts stav, Tyskland: Adriatiska missionen Nord, efterträder president Kevin C. Field och syster Dianna M. Field. Broder Cordray är söndagsskollärare och har tidigare verkat som stavspresident, högrådsmedlem, biskop, rådgivare i biskopsråd, missionsledare i en församling, seminarielärare, tempeltjänare och missionär i Österrikemissionen Wien. Han föddes i Gatesville, Texas, som son till Allen L Cordray jr och Catherine Elizabeth Cordray.

Syster Cordray är söndagsskollärare och har tidigare verkat som Unga kvinnors president, Primärs president och sekreterare i Hjälpföreningen på stavsnivå; Hjälpföreningens president och Primärs president på församlingsnivå, tempeltjänare samt missionär i Tysklandmissionen Hamburg. Hon föddes i München, Tyskland som dotter till Johann Friedrich Laur och Gabriele Maria Laur.

Bulgarien-/Centrala Eurasienmissionen

New Mission Leaders 03
New Mission Leaders 03
Michael Auras och Johanna Auras, missionsledare för Bulgarien-/Centrala Eurasienmissionen.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Michael Auras, 48 år, och Johanna Auras, sex barn, Landshuts församling, Münchens stav, Tyskland: Bulgarien-/Centrala Eurasienmissionen, efterträder president Samuel M. T. Koivisto och syster Anna-Maria Koivisto. Broder Auras är äldstekvorumpresident och har tidigare verkat som stavspresident, rådgivare i Unga mäns presidentskap på stavsnivå; grenspresident, rådgivare i ett grenspresidentskap, söndagsskollärare, seminarielärare, missionsledare på församlingsnivå, tempeltjänare och värd för FSY. Han föddes i Erlangen, Tyskland som son till Peter Auras och Elvira Auras.

Johanna Auras är Unga kvinnors president på församlingsnivå och har tidigare verkat som rådgivare i Unga kvinnors presidentskap på stavsnivå; Primärs president och Unga kvinnors president på församlingsnivå; Hjälpföreningens president på grensnivå; rådgivare i Primärs presidentskap och rådgivare i Unga kvinnors presidentskap på församlingsnivå; rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap på grensnivå, aktivitetsledare i Primär, seminarielärare och värd för FSY. Hon föddes i Landshut, Tyskland som dotter till Friedrich Reisinger och Angelika Reisinger.

Alpernamissionen tysktalande

New Mission Leaders 04
New Mission Leaders 04
Martin W. Bates och Donna Bates, missionsledare för Alpernamissionen tysktalande.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Martin W. Bates, 55 år, och Donna Bates, åtta barn, Yale församling, Bonneville stav, Salt Lake City: Alpernamissionen tysktalande, efterträder president Scott M. Naatjes och syster Jodi T. Naatjes. Broder Bates är lärare i äldstekvorumet och missionsledare på församlingsnivå. Han har tidigare verkat som biskop, äldstekvorumpresident, Unga mäns president, Söndagsskolans president och primärlärare på församlingsnivå, scoutledare och missionär i Tysklandmissionen Frankfurt. Han föddes i Salt Lake City som son till Douglas Fetzer Bates och Eva-Maria Winter Bates.

Syster Bates är hjälpföreningslärare och missionär på församlingsnivå. Hon har tidigare verkat som rådgivare i Unga kvinnors presidentskap på stavsnivå och Primärs president på församlingsnivå, söndagsskollärare, scoutledare för 11-åringar och sångledare i Primär. Hon föddes i The Dalles, Oregon som dotter till Dallas George Graham och Sharon Lynn Graham.

Bulgarien/Greklandmissionen

New Mission Leaders 05
New Mission Leaders 05
David A. Nelson och Emily Wood Nelson, missionsledare för Bulgarien/Greklandmissionen.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

David A. Nelson, 54 år, och Emily Wood Nelson, fyra barn, Slate Canyons tionde församling, Provo stav, Utah: Bulgarien/Greklandmissionen, efterträder president Samuel M. T. Koivisto och syster Anna-Maria Koivisto. Broder Nelson har verkat som högrådsmedlem; Unga mäns president på stavsnivå; biskop, äldstekvorumpresident, Söndagsskolans president och verkställande sekreterare på församlingsnivå; scoutledare samt som missionär i Grekland i Österrikemissionen Wien Öst. Han föddes i Pocatello, Idaho som son till Lowell Allen Nelson och Rita Rae Evans Nelson.

Syster Nelson har tidigare verkat som rådgivare i ett hjälpföreningspresidentskap, rådgivare i Unga kvinnors presidentskap, rådgivare i Primärs presidentskap och samordnare för hjälpverksamheten i Hjälpföreningen på församlingsnivå; hjälpföreningslärare, ledare för aktivitetsdagarna, primärlärare och församlingsmissionär. Hon föddes i Salt Lake City som dotter till Walter Rex Wood och Karen Edwards Wood.

Frankrikemissionen Paris

New Mission Leaders 06
New Mission Leaders 06
Ryan R. Munns och Heather A. Munns, missionsledare för Frankrikemissionen Paris.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ryan R. Munns, 49 år, och Heather A. Munns, sex barn, Narcoossee församling, S:t Clouds stav, Florida: Frankrikemissionen Paris, efterträder president C. Michael Hansen och syster Jeanne Hansen. Broder Munns är rådgivare i ett missionspresidentskap och har tidigare verkat som stavspresident, högrådsmedlem, rådgivare i ett biskopsråd, äldstekvorumpresident, Unga mäns president på församlingsnivå och missionär i Schweizmissionen Genève. Han föddes i Winter Park, Florida som son till Ranier Farrell Munns och April Jo Cassell Munns.

Syster Munns är rådgivare i Unga kvinnors presidentskap på församlingsnivå och har tidigare verkat som rådgivare i Primärs presidentskap på stavsnivå; rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap och rådgivare i Primärs presidentskap på församlingsnivå; sångledare i Primär, primärlärare och barntillsynsledare. Hon föddes i Provo, Utah som dotter till Paul Flack Hintze och Patricia Anne Porter Hintze.

Tysklandmissionen Frankfurt

New Mission Leaders 07
New Mission Leaders 07
Douglas P. Cropper och Lynne G. Cropper, missionsledare för Tysklandmissionen Frankfurt.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Douglas P. Cropper, 63 år, och Lynne G. Cropper, fyra barn, River Bends församling, Davenports stav, Iowa: Tysklandmissionen Frankfurt, efterträder president Dan J. Hammon och syster Debbie J. Hammon. Broder Cropper är lärare i Evangeliets lära och har tidigare verkat som stavspresident, högrådsmedlem; verkställande sekreterare på stavsnivå, biskop, rådgivare i ett biskopsråd, Unga mäns president på församlingsnivå och missionär i Tysklandmissionen Hamburg. Han föddes i Salt Lake City som son till Paul Kent Cropper och Deon E Cropper.

Syster Cropper är institutlärare och tempel- och släktforskningshandledare. Hon har tidigare verkat som Unga kvinnors president, Primärs president samt rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap på församlingsnivå; Unga kvinnors lägerledare, seminarielärare och regional informationstjänstchef. Hon föddes i Salt Lake City som dotter till Lloyd Alfred Gorton och Mildred Joan Gorton.

Ungernmissionen Budapest

New Mission Leaders 08
New Mission Leaders 08
Chet J. Wall och Kristy Wall, missionsledare för Ungernmissionen Budapest.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Chet J. Wall, 46 år, och Kristy Wall, fyra barn, Stone Cliffs församling, Boulder Ridge stav i S:t George, Utah: Ungernmissionen Budapest, efterträder president Justin C. Rucker och syster Lori Rucker. Broder Wall har tidigare verkat som rådgivare i ett stavspresidentskap, stavskamrer, biskop, äldstekvorumpresident, Unga mäns president och rådgivare i Unga mäns presidentskap på församlingsnivå, rådgivande för unga män, söndagsskollärare och missionär i Ungernmissionen Budapest. Han föddes i Murray, Utah som son till James Clair Wall och Joan Clegg Wall.

Syster Wall har tidigare verkat som Primärs president på stavsnivå; Unga kvinnors president och Primärs president på församlingsnivå; hjälpföreningslärare och scoutledare. Hon föddes i Portland, Oregon som son till Ben Wayne Gardner och Kathy Beeson Gardner.

Polenmissionen Warszawa

New Mission Leaders 09
New Mission Leaders 09
Gregory D. Roney och Christine Roney, missionsledare för Polenmissionen Warszawa.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Gregory D. Roney, 48 år, och Christine Roney, fyra barn, Tall Cedars församling, Gainesville stav, Virginia: Polenmissionen Warszawa, efterträder president David L. Chandler och syster Stacy A. Chandler. Broder Roney har tidigare verkat som rådgivare i ett stavspresidentskap; ledare för ungdomskonferenser på stavsnivå; biskop, grenspresident, äldstekvorumpresident; Unga mäns president på församlingsnivå; seminarielärare och missionär i Polenmissionen Warszawa. Han uppfostrades i Newport Beach, Kalifornien, av sina föräldrar Arden Ensley Roney och Carolyn Bethers Roney.

Syster Roney är rådgivande för unga kvinnor och har tidigare verkat som ordförande för ungdomskonferenser på stavsnivå, assisterande lägerledare i Unga kvinnor, hjälpföreningslärare, lärare i Evangeliets principer, söndagsskollärare, primärlärare, barntillsynsledare, musikordförande på församlingsnivå och ledare för aktivitetsdagarna. Hon uppfostrades i Mission Viejo, Kalifornien av sina föräldrar Jon Sivert Holmgren och Mickey Burden Holmgren.

Rumänienmissionen Bukarest (ny)

New Mission Leaders 10
New Mission Leaders 10
Geoffrey R. Fowler och Roseanna C. Fowler, missionsledare för Rumänienmissionen Bukarest.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Geoffrey R. Fowler, 47 år, och Roseanna C. Fowler, fem barn, Oakley 1:a församling, Antiochs stav, Kalifornien: nya Rumänienmissionen Bukarest. Broder Fowler är rådgivare i ett stavspresidentskap och har tidigare verkat som högrådsmedlem, biskop, rådgivare i ett biskopråd, scoutledare och missionär i Rumänienmissionen Bukarest. Han föddes i Seattle, Washington som son till Dennis Lee Fowler och Kathryn Ann Fowler.

Syster Fowler är rådgivare i Primärs presidentskap på församlingsnivå och tempeltjänare. Hon har tidigare verkat som Primärs president och rådgivare i Unga kvinnors presidentskapet på församlingsnivå; rådgivande till unga kvinnor, pianist i Primär, ledare för aktivitetsdagarna och seminarielärare. Hon föddes i Harbor City, Kalifornien som dotter till William Robert Croasdale sr och Woglinde Christine Croasdale.

Spanienmissionen Barcelona

New Mission Leaders 11
New Mission Leaders 11
Frank Heckmann och Maria Heckmann, missionsledare för Spanienmissionen Barcelona.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Frank Heckmann, 64 år, och Maria Heckmann, sju barn, Heidelbergs 2:a församling (spansktalande), Heidelbergs stav, Tyskland: Spanienmissionen Barcelona, efterträder president Juan Pablo Villar och syster Carola Villar. Broder Heckmann är rådgivare i ett missionspresidentskap och har tidigare verkat som högrådsmedlem, informationstjänstchef, rådgivare i Unga mäns presidentskap på stavsnivå; grenspresident, rådgivare i ett biskopsråd, missionsledare på församlingsnivå, institutlärare, seminarielärare, tempeltjänare och missionär i Schweizmissionen Zürich. Han föddes i Heidelberg, Tyskland som son till Heinrich Friedrich Heckmann och Ruth Heckmann.

Syster Heckmann är Hjälpföreningens president på församlingsnivå och har tidigare verkat som rådgivare i Primärs presidentskap på stavsnivå, specialist inom informationstjänsten, institutlärare, seminarielärare, församlingsmissionär, tempeltjänare och missionär i Spanienmissionen Barcelona. Hon föddes i Cadiz, Spanien som dotter till Francisco Marin Miranda och Cristobalina Aragon Sanchez.

Baltiska missionen

New Mission Leaders 12
New Mission Leaders 12
Antti Makslahti-Tolstosheev och Skaistė Makslahti-Tolstosheev, missionsledare för Baltiska missionen.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Antti Makslahti-Tolstosheev, 46 år, och Skaistė Makslahti-Tolstosheev, tre barn, Šiauliai gren, Vilnius distrikt, Litauen: Baltiska missionen, efterträder president Roy B. Huff och syster Jeanna Hayward Huff. Broder Makslahti-Tolstosheev är rådgivare i ett distriktspresidentskap, grenspresident samt tempel- och släktforskningshandledare. Han har tidigare verkat som rådgivande för ensamstående vuxna på distriktsnivå, rådgivare i ett grenspresidentskap, grenskamrer och missionär i Rysslandmissionen Moskva. Han föddes i S:t Peterburg, Ryssland som son till Juri och Irina.

Syster Makslahti-Tolstosheev är informationstjänstchef och Hjälpföreningens president på grensnivå. Hon har tidigare verkat som seminarielärare, Unga kvinnors president och Primärs president på grensnivå. Hon föddes i Šiauliai i Litauen som dotter till Virginijus och Irena.

Kap Verdemissionen Praia

New Mission Leaders 13
New Mission Leaders 13
Scott R. Labrum och Mindi Labrum, missionsledare för Kap Verdemissionen Praia.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Scott R. Labrum, 56 år, och Mindi Labrum, fyra barn, Castle Dale 3:e församling, Castle Dale stav, Utah: Kap Verdemissionen Praia, efterträder president David J. Wunderli och syster Diane Wunderli. Broder Labrum har tidigare verkat som rådgivare i ett stavspresidentskap, verkställande sekreterare och Unga mäns president på stavsnivå; biskop, rådgivare i ett biskopsråd, scoutledare, missionsledare på församlingsnivå och missionär i Brasilienmissionen Brasilia. Han föddes i Murray, Utah som son till Ross Nichols Labrum och Linda Edmunds Labrum.

Syster Mindi Labrum är rådgivande för unga kvinnor och FSY-representant. Hon har tidigare verkat som Unga kvinnors lägerledare på stavsnivå; Unga kvinnors president, rådgivare i Unga kvinnors presidentskap och rådgivare i Primärs presidentskap på församlingsnivå; lärare i Evangeliets lära samt församlingsmissionär. Hon föddes i Granger, Utah som dotter till Ted R Anderson och Shirley Ann Anderson.

Finlandmissionen Helsingfors

New Mission Leaders 14
New Mission Leaders 14
Juha Lehtinen och Ulla Lehtinen, missionsledare för Finlandmissionen Helsingfors.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Juha Lehtinen, 68 år, och Ulla Lehtinen, fyra barn, Helsingfors 2:a församling, Helsingfors stav, Finland: Finlandmissionen Helsingfors, efterträder president Ville Kervinen och syster Leena Kervinen. Broder Lehtinen är rådgivare i ett missionspresidentskap och har tidigare verkat som rådgivare i ett stavspresidentskap; Unga mäns president på stavsnivå; biskop, rådgivare i ett biskopsråd, högprästernas gruppledare, specialist för servicemissionärer och missionär i Finlandmissionen Helsingfors. Han föddes i Imatra, Finland som son till Esko Mauno Lehtinen och Kirsti Marjatta Lehtinen.

Syster Lehtinen är rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap på församlingsnivå och församlingshistoriker. Hon har tidigare verkat som rådgivare i Primärs presidentskap på stavsnivå; Hjälpföreningens president och rådgivare i Unga kvinnors presidentskap på församlingsnivå; specialist för servicemissionärer och lärare i Evangeliets lära. Hon föddes i Åbo, Finland som dotter till Heikki Uusitalo och Liisa Uusitalo.

Sverigemissionen Stockholm

New Mission Leaders 15
New Mission Leaders 15
J. Gregory Lake och Lisa Saunders Lake, missionsledare för Sverigemissionen Stockholm.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

J. Gregory Lake, 61 år, och Lisa Saunders Lake, fyra barn, Constellations församling, Highlands västra stav i Gilbert, Arizona: Sverigemissionen Stockholm, efterträder president Robert L. Davis och syster Tiffany L. Davis. Broder och syster Lake har tidigare verkat som äldre missionärspar i Sverigemissionen Stockholm. Han har tidigare verkat som biskop, biskop för en församling för Unga ensamstående vuxna, rådgivare i ett biskopsråd, högrådsmedlem, Unga mäns president och missionsledare på församlingsnivå; söndagsskollärare, institutlärare, tempeltjänare och missionär i Sverigemissionen Stockholm. Han föddes i Salt Lake City som son till Jack Smith Lake och Marie Barlow Lake.

Syster Lake är rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap på församlingsnivå och har tidigare verkat som rådgivare i Unga kvinnors presidentskap och rådgivare i Primärs presidentskap på stavsnivå; Unga kvinnors president, Primärs president, rådgivare i Hjälpföreningens presidentskap, rådgivare i Unga kvinnors presidentskap och rådgivare i Primärs presidentskap på församlingsnivå; rådgivande för unga kvinnor, scoutledare och tempeltjänare. Hon föddes i Logan, Utah, som dotter till Reed W Saunders och Barbara Cook Saunders.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.