Pressmeddelande

Ny tempelpresident är kallad till Stockholm tempe

Max Morris Kimball, 59, Cedertown gren, Powder Springs, Georgia stav, har kallats som president för templet i Stockholm. Han efterträder Arne Lennart Hedberg. President Kimballs hustru, Deborah Lewis Kimball, ska verka som tempelvärdinna.

President Kimball är före detta missionspresident i Sverige (1987-1990), rådgivare till stavspresident, högråd och grenspresident. Han var verkställande chef för Renaissance Marquis Inc. Han föddes i Buchanan, Georgia, som son till W L "Billy" och Vera Browning Kimball.

Syster Kimball verkade tillsammans med sin make i hans kallelse som missionspresident och har varit rådgivare i stavens Hjälpföreningspresidentskap och lärare. Hon föddes i Atlanta, Georgia, som dotter till John T Sr och Bettle Priest Lewis.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.