Pressmeddelande

Musik och det talande ordet

Tabernakelkörens första radioprogram (då orgeln, kören och programledaren delade på en enda mikrofon) sändes den 15 juli 1929. I dag, efter drygt 75 år och över 4 000 utsändningar, är "Music and the Spoken Word" (Musik och det talade ordet) det äldsta kontinuerliga radioprogrammet i Amerika.

Historia
Den första utsändningen av Music and the Spoken Word gjordes en varm sommareftermiddag i Tabernaklet på Temple Square den 15 juli 1929. Programledaren klättrade upp på en stege för att tala i den enda mikrofon som fanns och som hängde ned från taket. Han satt uppflugen på stegen under hela det halvtimmeslånga programmet. En ljudtekniker meddelades via telegraf när de skulle börja. Programledaren meddelades med handsignaler. Han inledde: "Från vår samlingsplats i väst hälsar vi er välkomna till ett program med inspirerande musik och tal." Dessa ord, från mer än sjuttio år sedan, inleder fortfarande programmet.

I vår tid har Music and the Spoken Word blivit världens längsta kontinuerliga utsändning och förmedlas via över 2 000 radio- och tevestationer och kabelsystem. Programmet har sänts från platser i hela landet och runt världen. Alltsedan programmet sändes första gången blev det en omedelbar succé. Direktören för radiobolaget skickade ett telegram: "Ert underbara tabernakelprogram gör stort intryck i New York. Har hört det från framstående präster. Alla är imponerade av programmet. Väntar ivrigt på nästa." Programmet var i full gång. För att fira 25-årsjubileet av veckoutsändningarna av Music and the Spoken Word, gav Life magazine följande kommentar till programmet år 1954: "De som känner till detta program ... behöver inga argument för att lyssna på det. Miljontals människor har lyssnat på det, och ännu fler miljoner, hoppas vi, kommer att lyssna på det under kommande år. Det är en nationell institution att vara stolt över. Under alla upp- och nedgångar och krokvägar under de senaste 75 åren har denna utsändning sprungit fram på historiens blad. Den har upplyft sinnen, tröstat själar och fört den ena generationen efter den andra närmare det gudomliga."

Varje vecka sedan 1929 har unga öron tryckts mot radioapparater, ålderstigna händer hittat en välbekant station och ivriga ögon tittat efter en pålitlig vän, körens utsändning av Music and the Spoken Word. Och fastän tiderna och teknologin har förändrats, har denna utsändnings grunddrag förblivit desamma. I en värld som så ofta är bullersam och full av distraherande ting, förblir Music and the Spoken Word en välkommen lindring. Det är en hoppets ledstjärna som ger stadga åt bekymrade hjärtan och frambringar glädje. När vi nu firar 75 år av oavbruten utsändning ser vi fram emot kommande år och stannar upp, som vi gör varje söndag, för att säga: "Må frid vara med er, denna dag och alltid."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.