Pressmeddelande

Museum of Church History and Art

Museum of Church History and Art söker bidrag från hela världen till kyrkans åttonde internationella konsttävling. Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som är 18 år och äldre den 31 december 2008, inbjuds att bidra med ett originalverk med temat ”Minns Guds stora verk” med sista anmälningsdag sista oktober 2008.

Internationella konsttävlingar hålls vart tredje år för att framhålla nya verk av både professionella konstnärer och amatörer som är medlemmar i kyrkan. Vinnarna i årets tävling, omkring 225 konstverk, visas i museet under 2009. För fullständig information, gå till www.lds.org/artcompetition

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.